Ko je Full stack developer?

Jedna od prednosti ovog zanimanja jeste što na Full Stack Web Programera može računati za jako veliki broj projekata zbog njegove širine znanja i vještina, dok su većina drugih profila u IT industriji specijalizirana i fokusirana isključivo na poznavanje rada samo jednog dijela aplikacije. Ova prednost već obećava brojne mogućnosti kada je posao u pitanju. 

Sama riječ full stack ukazuje na to da web programer poznaje cijeli spektar tehnologija i vještina koje su potrebne da se napravi kompletna web aplikacija.

Preciznije, full stack podrazumijeva poznavanje dvije različite, međusobno zavisne faze razvoja aplikacija poznate u IT svijetu kao frontend i backend.

Frontend označava grupu tehnologija koje se koriste da se izgradi vidljivi dio web aplikacija, u okviru kog se vrši interakcija s korisnicima. Dakle u ovoj fazi se kreira apsolutno svaki detalj koji krajnji korisnik vidi na svom ekranu.

Backend označava grupu tehnologija koje se koriste da se naprave pozadinski procesi aplikacije i da se uspostavi komunikacija sa bazama podataka. Dakle u ovoj fazi se kreira i najsitniji pozadinski proces koji omogućava da sve što krajnji korisnik očekuje od aplikacije, odnosno dobije.

Zašto je ovo važno?
Kroz Cortex akademiju imate priliku da stičete vještine iz ove oblasti i specijalizujete se kao full-stack developer što vas može učiniti konkurentim u IT industriji, kao i omogućiti zaposlenje u nekoj od renomiranih kompanija.  

Pogledajte kurseve i prakse iz ove oblasti.

Pogledajte kurseve iz ove oblasti

Postanite programer Android mobilnih aplikacija
ICT Cortex
Postanite programer Android mobilnih aplikacija
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno
100 dana kodiranja: Web development
ICT Cortex
100 dana kodiranja: Web development
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno
React.JS – Kompletan vodič (uključujući Hooks, React Router, Redux)
ICT Cortex
React.JS - Kompletan vodič (uključujući Hooks, React Router, Redux)
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno
Kompletan kurs Java programiranja
ICT Cortex
Kompletan kurs Java programiranja
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno
Kreiranje registracionog i login sistema korišćenjem PHP-a i MVC-a
ICT Cortex
Kreiranje registracionog i login sistema korišćenjem PHP-a i MVC-a
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno
Objektno orijentisani PHP i MVC
ICT Cortex
Objektno orijentisani PHP i MVC
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno
Komplentan kurs za razvoj mobilnih aplikacija (Android 12 i Kotlin)
ICT Cortex
Komplentan kurs za razvoj mobilnih aplikacija (Android 12 i Kotlin)
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno
Kompletan kurs PHP-a od nule za početnike
ICT Cortex
Kompletan kurs PHP-a od nule za početnike
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno
Dizajn i mjerenja RF kola i sklopova sa mikrokontrolerima
Sky Sat
Dizajn i mjerenja RF kola i sklopova sa mikrokontrolerima
3
Besplatno
Programiranje
3
Besplatno
Mrežni administrator
Logate
Mrežni administrator
12
720€
Programiranje
12
720€
Machine learning
Logate
Machine learning
12
840€
Programiranje
12
840€
Web developer
Logate
Web developer
12
1.200€
Programiranje
12
1.200€
Linux administrator
Logate
Linux administrator
12
500€
Programiranje
12
500€
Java developer
Logate
Java developer
12
1.200
Programiranje
12
1.200
Game Development
Alicorn
Game Development
7
Besplatno
Programiranje
7
Besplatno
Fundamentals of Web App Development
Omnitech MNE
Fundamentals of Web App Development
15
Besplatno
Programiranje
15
Besplatno
Programiranje veb aplikacija – usmjerenje Front-end
Coinis
Programiranje veb aplikacija - usmjerenje Front-end
15
Besplatno
Programiranje
15
Besplatno
Programiranje veb aplikacija – usmjerenje Back-end
Coinis
Programiranje veb aplikacija - usmjerenje Back-end
15
Besplatno
Programiranje
15
Besplatno