Sve što trebaš znati - kako meke i tvrde vještine utiču na uspjeh u poslu

Tvrde vještine uključuju:

 • stručno znanje ili tehničke sposobnosti (programiranje, računarstvo, jezici, itd),
 • specifične radne vještine (kancelarijsko poslovanje, obrada podataka, itd),
 • sertifikate, diplome, kvalifikacije.

Terminologija “meke vještine” se prvi put pojavila u poslovnom svijetu u sedamdesetim godinama prošlog vijeka, a pojam se odnosi na interpersonalne vještine koje su važne za uspjeh u poslu, ali koje se razlikuju od “tvrdih vještina” koje se odnose na specifično znanje ili tehničke sposobnosti.

Meke vještine (eng. soft skills) su vještine koje se odnose na interakciju s drugim ljudima, komunikaciju, rad u timu, rješavanje problema, adaptabilnost i druga ne-tehnička znanja i sposobnosti

Meke vještine uključuju:

 • komunikaciju (verbalnu i neverbalnu),
 • saradnju i rad u timu,
 • liderstvo,
 • upravljanje vremenom,
 • rješavanje problema,
 • adaptabilnost,
 • kreativnost,
 • kritičko mišljenje,
 • motivaciju,
 • empatiju,
 • prilagodljivost,
 • fleksibilnost.

Razlika između tvrdih i mekih vještina

Razlika između mekih i tvrdih vještina je u tome što tvrde vještine predstavljaju specifična znanja i tehničke sposobnosti koje su potrebne za određenu poziciju ili zanimanje, dok su meke vještine interpersonalne vještine koje su važne za uspjeh u poslu. Tvrde vještine su lakše mjerljive i lakše se mogu dokazati, dok su meke vještine teže mjerljive i teže se mogu dokazati, ali su ipak jednako važne za uspjeh u poslu.

Osim toga, postoje i pojmovi kao što su “druge meke vještine” ili “sive meke vještine” koji se odnose na vještine koje nisu neophodne za rad na konkretnom poslu ili zanimanju, ali su ipak važne za uspjeh u poslu. To uključuje vještine poput organizacije, planiranja i raspoređivanja vremena, uspješnog upravljanja stresom, itd.

One su “sive” jer se ne odnose na specifična znanja ili tehničke sposobnosti (tvrde vještine) i nisu direktno vezane za rad na konkretnom poslu, niti su one direktno vezane za interakciju s drugim ljudima (mekim vještinama), one su više povezane sa ličnim i profesionalnim razvojem.

Primjeri “sivih mekih vještina” uključuju:

 • Organizaciju vremena i planiranje
 • Rad pod pritiskom
 • Upravljanje stresom
 • Postavljanje ciljevaCiljevi postavljanje
 • Samopouzdanje
 • Učenje i razvoj
 • Emocionalnu inteligenciju
 • Fleksibilnost i prilagodljivost
 • Proaktivnost i inicijativu
 • Razumijevanje i korišćenje tehnologije

Te sive meke vjestine su važne za uspjeh u poslu jer one pomažu u organizaciji i planiranju rada, radu pod pritiskom, upravljanju stresom i povećavaju samopouzdanje i fleksibilnost.

“Sive meke vještine” je pojam koji se različito koristi u poslovnom svijetu i nije strogo definisan. Međutim, pojam se pojavljuje u različitim kontekstima kao što su poslovni savjeti, edukacija i razvoj karijere, te se koristi kao način opisivanja vještina koje su važne za uspjeh u poslu, ali koje se razlikuju od “tvrdih vještina” i “mekih vještina”.

Lokalni i regionalni stručnjaci i profesionalci o mekim vještinama koje se koriste u poslu

Zvezdan Horvat, Adižes institut
CEO, Organizacioni terapeut
Radoje Cerović
Psiholog i poslovni konsultant
Danka Ćetković, NLP network
Co-founder & NLP trener
Tarik Zaimović, ICT Cortex
CEO, Co-founder
Iva Malešević, Bild studio
People Development Officer, NLP trener

Kako meke vještine pomažu u poslu: Argumenti i činjenice

Prema istraživanju, poslodavci su spremni platiti više za kandidate sa dobrim mekim vještinama.

Komunikacija i saradnje povećavaju produktivnost timova. Prema istraživanju, timovi sa dobrim mekim vještinama su 15% produktivniji od timova bez tih vještina.

Kritičkog mišljenje i rješavanje problema pomažu u rješavanju složenih situacija i donošenju boljih odluka.

Liderstvo i sposobnost motivacije pomažu u uspješnom upravljanju i vođenju timova. Prema istraživanju, lideri sa dobrim mekim vještinama su 6 puta produktivniji od onih koji ne posjeduju te vještine.

Upravljanje konfliktima pomaže u rješavanju sukoba unutar tima i sa klijentima.

Empatija i razumijevanje kulture pomažu u radu s različitim ljudima i u poslovima koji podrazumijevaju međunarodnu saradnju.

Upravljanje vremenom i organizacije pomažu u efikasnom radu i postizanju ciljeva.

Kreativnost i inovativnost pomažu u razvijanju novih ideja i proizvoda.

Upravljanje konfliktima pomaže u rješavanju sukoba unutar tima i sa klijentima.

Učenje i razvoj su važne za stalno prilagođavanje i usavršavanje u poslu.

Upravljanje projektima pomaže u planiranju, organizaciji i izvođenju projekata na vrijeme i u okviru budžeta

Prezentacija i javni nastup pomaže u predstavljanju ideja i proizvoda, kao i u odnosu sa klijentima.

Pregovaranje pomaže u postizanju dogovora i doprinosi uspješnim poslovnim pregovorima.

Rad u grupi pomaže u saradnji i poboljšanju rada tima.

Rad sa podacima i analitika pomažu u donošenju informisanih odluka i razumijevanju tržišta.

Upravljanje rizicima pomaže u identifikovanju i sprečavanju potencijalnih problema.

Svjetski lideri o mekim vještinama koje se koriste u poslu​

Prema njemu meke vještine kao što su liderske vještine, emocionalna inteligencija i razumijevanje različitosti ključne su za stvaranje tima koji funksioniše na najvišem nivou.

Simon Sinek, poznati motivacioni govornik i autor, je napisao nekoliko knjiga koje se bave važnošću mekih vještina u poslovnom svijetu. U knjizi “Leaders Eat Last” on argumentuje da su meke vještine poput empatije, lojalnosti i povjerenja ključne za uspjeh u poslu. 

On takođe smatra da su meke vještine ključne za stvaranje zdrave i produktivne radne sredine kao i stvaranje radnih okruženja u kojima zaposlenici osjećaju da su dio tima i da su vrijedni, što rezultira motivacijom, produktivnošću i uspjehom u poslu.

U knjizi “Start with Why” Sinek argumentuje da uspjeh kompanija ne proističe iz onoga šta rade, već iz razloga zašto nešto rade. On smatra da su lideri koji razumiju svoj “why”, tj. razlog zašto su krenuli u posao, koji su empatični i koji su u stanju da komuniciraju svoj “why”, uspješniji u svom poslu. 

Sinek se poziva na studije i primjere koji pokazuju da su kompanije koje jasno komuniciraju svoj “why” i koje su vođene liderima koji razumiju i komuniciraju svoj “why” su uspješnije i imaju lojalnije zaposlene.

Dodatno, Sinek smatra da su meke vještine poput razumijevanja potreba i želja zaposlenih, te komunikacije i saradnje ključne za stvaranje zdrave i motivišuće radne kulture. Lideri koji razumiju potrebe i želje zaposlenih, te koji su u stanju da komuniciraju i sarađuju sa njima, uspješniji su u svom poslu.

Odaberi karijerni put

U sklopu ovog usmjerenja imaš mogućnost da se usavršiš u jedno od tri navedena karijerna usmjerenja.

 

Vještine s trostrukim uticajem

Ove vještine su ključne za uspjeh u gotovo svakom karijernom smjeru i predstavljaju temelj za napredak u karijeri, povećanje produktivnosti te doprinos sebi, timu, organizaciji i klijentima.

Vrhunske sposobnosti brainstorminga
Vještine za liderski uspjeh i emocionalnu snagu

Moduli koje možeš pohađati

Nema podataka.