Tipične IT pozicije

Full stack developer

Postoje razne vrste developera koji su fokusirani na ekspertsko rješavanje jedne vrste zadataka. Ovakvi profesionalci su uskospecijalizovani za određenu oblast i ne bave se stvarima van svoje sfere znanja. Sama riječ full-stack ukazuje na to da web programer poznaje cijeli spektar tehnologija i vještina koje su potrebne da se napravi kompletna web aplikacija.

Preciznije, full-stack podrazumijeva poznavanje dvije različite, međusobno zavisne faze

razvoja aplikacija poznate u IT svijetu kao frontend i backend. Zbog toga su ovi profesionalci često vezivno tkivo na projektu, s obzirom na to da razumiju svaki korak u razvoju.

Front-end Developer i
Back-end Developer

Front-end programer ima za cilj da potpuno kreira, prilagodi i isprogramira vizuelni identitet sajta, pripremi slike i tekstove, složi ih na odgovarajući način, prilagodi potrebama korisnika i tržišta, i kreira sajt koji potpuno odgovara potrebama krajnjeg korisnika. Front-end developer je glavna povezna tačka između dizajnera i back-end developera, budući da na temelju dizajna kreira funkcionalnu web stranicu s kojom korisnik dolazi u direktnu interakciju, a koja koristi informacije i funkcionalnosti koje omogućuje back-end developer. Back-end developer kreira i održava tehnologiju neophodnu za pokretanje i interakciju ovih komponenti, koje zajedno u pozadini omogućavaju front-endu, tj. onome što korisnik direktno vidi, da uopšte postoji.

Software Tester

Svakoga dana na internetu se pojavi preko 500.000 novih sajtova. Broj softverskih i digitalnih proizvoda, igara i platformi koje stvaramo svakodnevno je ogroman, a najvažnije od svega, od ključnog je značaja da svaki taj proizvod bude testiran prije objavljivanja kako bismo mogli da ga koristimo bez ikakvih problema i bagova.

Za to su zaduženi Softver testeri.

Product Owner

Product Owner odgovoran je za listu funkcionalnost koja se zna da je potrebna u određenom proizvodu tzv. product backlog, pazeći da je ažurna u pogledu prioriteta i da sadrži stavke koje se poklapaju sa korporativnom strategijom i vizijom ovog proizvoda.

Product Owner odgovoran je za saradnju sa potrošačem, krajnjim korisnikom i svim zainteresovanim stranama kako bi definisao koje će funkcije biti u kojoj verziji proizvoda.

UX i UI dizajner

Korisničko iskustvo je veoma važan segment svakog dizajna, pa se dizajn kategorizuje u dva važna segmenta: UX i UI dizajn. UX dizajner bavi se kreiranjem radnog okruženja u kojem će se korisnici lako snaći. Dizajneri koji se bave ovim poslom imaju cilj da nam olakšaju snalaženje na sajtu ili unutar aplikacije. Za razliku od UX dizajnera, UI je fokusiran na cjelokupan izgled sajta, grafičko-tehničke detalje i kreiranje vizuelnog identiteta. Glavni cilj je da se postigne ravnoteža između funkcionalnosti i estetike. Sajt, na primjer, mora da bude prijatan oku, ali u isto vrijeme mora da bude jasno gdje se šta nalazi i čemu služi.