loader image
Laravel

Laravel 8 – Kompletan vodič (za početnike i srednje)

Šta ćeš naučiti na kursu

Opis kursa

Naučite Laravel sa ovim kursom od A do Z za početnike!

Laravel je najpopularniji izbor među PHP programerima ovih dana. Lak je za učenje, zabavan za korišćenje, a sadrži brojne alate koji vam olakšavaju posao.

Laravel može da promijeni način na koji posmatrate PHP uopšteno. Od verzije 8 nadalje, to je potpuno drugačiji jezik nego što je bio.

Laravel je kao Ruby on Rails u PHP svijetu. Ili čak i bolji. 

Laravel is like Ruby on Rails in the PHP world. Or even better. Izražajan je, zabavan, tečan, lak za učenje, lak za korišćenje. Vole ga i početnici i profesionalci! Imate priliku da se pridružite ovoj grupi srećnih ljudi, da se zabavljate dok radite stvari i da budete plaćeni za to

 🙂

Ovaj kurs je jedini resurs koji će vam trebati da naučite sve o Laravel-u. Kako da ga podesite, započnete sa radim i zatim, kako da postignete sve moćne stvari koje pruža moderni razvoj web aplikacija.

Prikaži više

Kome je ovaj kurs namjenjen?

 • Studentima početnicima i naprednim programerima koji se bave web razvojem;
 • Studentima koji nemaju apsolutno nikakvo iskustvo u razvoju web-a i žele da postanu web programeri;
 • Iskusnim web programerima kojima je potrebna sveobuhvatna referenca ili žele da zarone u naprednije teme, kao i da osveže osnove;
 • Svim studentima koji su zainteresovani za istraživanje brojnih primjera kurseva i vježbi;

Plan i program

 • Dobrodošli na kurs
 • Verzije Laravel-a (opciono)
 • Preporuke za podešavanja i preduslovi za kurs
 • Kod editor: Visual studio code podešavanja i preporuke
 • Izvorni kod kursa
 • Dodatni resursi za učenje
 • Windows – Podešavanje XAMPP (PHP/Apache/MySQL)
 • Windows – PHP u komadnoj liniji
 • Windows – Composer
 • Mac – Podešavanje XAMPP (PHP/Apache/MySQL)
 • Mac – PHP PHP u komadnoj liniji
 • Mac – Composer
 • Kreiranje novog Laravel projekta korišćenjem Composer-a
 • Windows – podešavanje virtual host-a u Apache-u
 • Windows – Podešavanje hosta na sistemu
 • Mac – podešavanje virtual host-a u Apache-u
 • Mac – Podešavanje hosta na sistemu
 • Pregled strukture Laravel projekta
 • Artisan komande
 • Razumijevanje rutiranja u Laravel-u
 • Definisanje ruta
 • Upravljanje i imenovanje ruta
 • Parametri ruta
 • Opcioni parametri ruta
 • Ograničavanje mogućih vrijednosti parametara rute
 • Razumijevanje Templating, Views i Blade
 • Template nasleđivanje i rasporedi
 • Prosleđivanje i prikazivanje podataka u Template-u
 • Simple View Rendering Routes
 • Uslovno prikazivanje
 • Pregled
 • Alternative uslovnom prikazivanju
 • Petlje u Template-ima
 • Dodatna kontrola u petljama
 • Djelimični Template-i (uključujući Template-i)
 • Djelimični Template-i u petljama
 • Odgovori, kodovi, zaglavlja i kolačići
 • Preusmjereni odgovori
 • Vraćanje JSON
 • Vraćanje preuzimanja datoteka
 • Grupisanje ruta
 • Zahtijevaj unos (čitanje korisničkog unosa)
 • Zahtijevaj unos – Pregled opcija
 • Middleware – Pokretanje koda prije i poslije zahtjeva
 • Kontroleri
 • Single Action Kontroleri
 • Resource Kontroleri
 • Primjena Resource Kontrolera
 • Konfiguracija i okruženje pregled
 • Konfiguracija konekcije na bazu podataka
 • Pregled baza podataka
 • Pregled migracija
 • Kreiranje i pokretanje migracija
 • Razumijevanje Eloquent ORM modela
 • Modeli – kreiranje i ažuriranje, predstavljamo Tinker
 • Modeli – Preuzimanje pojedinačnog modela
 • Modeli – Preuzimanje više modela i pregled konekcija
 • Modeli – Korišćenje Query Builder-a
 • Vježba – Lista Blog postova i pojedinačni post
 • Obrasci formi
 • Objašnjeno falsifikovanje zahteva za više lokacija
 • Pregled
 • Forme – Čuvanje poslatih podataka
 • Forme – Validacija unosa
 • Forme – Prikazivanje validacijske greške
 • Forme – Form Request Classes
 • Flash poruke sesije
 • Forme – pomoćnik za unos
 • Forme/Modeli – Model Mass Assignment
 • CRUD – Uredi formu
 • CRUD – Ažuriraj akciju
 • CRUD – Brisanje pomoću formi
 • CRUD – Brisanje modela
 • Uvod u Laravel Mix
 • Instaliranje Bootstrap CSS Framework-a
 • Korišćenje NPM i Compiling Assets With Mix/Webpack
 • Uključivanje Assets u Views
 • Versioned Assets (Cache Improvements)
 • Uvod u Bootstrap CSS
 • Razumijevanje CSS Flexbox generalno i u Bootstrap-u
 • Mrežni raspored i oblikovanje zaglavlja
 • Oblikovanje formi
 • Oblikovanje stranice postovi
 • Oblikovanje stranice pojedinačni post
 • Oblikovanje fleš poruka i poruka greške
 • Testiranje
 • Testiranje podešavanja i okruženja
 • Pisanje prvog funkcionalnog testa
 • Testiranje interakcija sa bazom podataka
 • Testiranje akcije čuvanja
 • Testiranje za grešku
 • Testiranje akcije ažuriranja
 • Testiranje akcije brisanja
 • Jedan na jedan relacije sa migracijom
 • Jedan na jedan dodjeljivanje relacija
 • Upiti u vezama jedan na jedan
 • Jedan na više relacije sa migracijom
 • Jedan na više dodjeljivanje relacija
 • Upiti u vezama jedan na više
 • Lazy Loading vs Eager Loading
 • Ispitivanje postojanja odnosa
 • Ispitivanje odsustva odnosa
 • Brojanje povezanih modela
 • Korišćenje withCount() u praksi
 • Model Factory uvod
 • Model Factory stanja
 • Model Factory callbacks (afterCreating, afterMaking)
 • Aplikacija: Implementacija liste komentara
 • Pregled autentifikacije
 • Kako funkcioniše registracija korisnika u Laravel-u?
 • Zaštitna komponenta i kako funkcioniše prijavljivanje korisnika
 • Prilagođeni obrazac za registraciju i rute za autentifikaciju
 • Formatiranje greške validacije
 • RedirectIfAuthenticated middleware
 • Obrazac za prijavu sa karakteristikom “zapamti me”
 • Odjava, @guest direktiva, otklanjanje grešaka u CSRF tokenu
 • Preuzimanje trenutno autentifikovanog korisnika
 • Zaštita ruta (zahtijeva autentifikaciju)
 • Testiranje ruta koje zahtevaju autentifikaciju
 • Osvežavanje baze podataka, stranih ključeva baze podataka i postojećih podataka
 • Problem: SKLite test baza podataka NOT NULL problem
 • Database seeding basics
 • Korišćenje Model Factory-ja unutar Seeder-a
 • Relacije modela unutar seeder-a
 • Pojedinačne seeder klase
 • Kreiranje interaktivnog seeder-a
 • Brisanje povezanog modela korišćenjem događaja modela
 • Brisanje povezanih modela korišćenjem kaskade
 • Privremeno (meko) brisanje
 • Upiti za privremeno (meko) brisanje
 • Vraćanje privremeno izbrisanih modela
 • Testiranje privremeno izbrisanih modela
 • Uvod u autorizaciju
 • Uvod u kapije
 • Korišćenje authorize() pomoćnika
 • Provjera dozvola korisnika
 • Admin korisnici i prevladavajuće dozvole
 • Uvod u politike
 • Politike ili Kapije?
 • Provjera dozvola u Blade šablonima
 • Korišćenje middleware za autorizaciju ruta
 • Primjena: ažuriranje testova
 • Aplikacija: podešavanje user_id za novi BlogPost
 • Uvod u globalne opsege upita
 • Globalni opsezi upita i potencijalni problemi
 • Uvod u lokalne opsege upita
 • Primjena: Lokalni opseg upita – najviše komentarisani postovi
 • Primjena: Lokalni opseg upita – najaktivniji korisnici
 • Primjena: Lokalni opseg upita – najaktivniji korisnici poslednjeg mjeseca
 • Primjena: Globalni opseg upita – Administrator može da pregleda obrisane postove
 • Uvod u Blade komponente
 • Alijasi komponenti
 • Uslovno prikazivanje u komponentama
 • Primjena: kreiranje komponente za višekratnu upotrebu za datume
 • Komplikovan primjer uslovnog prikazivanja
 • Aplikacija: Rješavanje problema sa klauzulom HAVING
 • Uvod u keširanje
 • Laravel Debugbar
 • Čuvanje podataka u keš memoriji
 • Uklanjanje podataka iz keš memorije
 • Keš memorija fasada
 • Primjena: korišćenje keš memorije kao skladišta
 • Primjena: korišćenje keša za implementaciju skladištenja
 • Korišćenje i podešavanje Redis-a kao keš memorije
 • Uvod u keš oznake
 • Primjena: korišćenje keš oznaka
 • Uvod u relacije više na više
 • Više na više migracije
 • Relacije više na više na modelima
 • Povezivanje modela u relacijama više na više
 • Upiti u relacijama više na više i pivot tabele
 • Primjena: prikazivanje liste oznaka upotrebom Blade komponenti
 • Primjena: lista blog postova po oznakama
 • Blade View Composers
 • View Composer sa @include
 • ManyToMany seeding
 • Primjena: Korisnik – Komentar jedan na više relacija i migracija
 • Primjena: Obrazac za komentare i komponenta Greške za višekratnu upotrebu
 • Route Model Binding
 • Eager učitavanje ugniježdenih odnosa
 • Pretvaranje ponavljajućih upita u opsege upita
 • Uvod u skladištenje fajlova
 • Obrazac za otpremanje fajlova
 • Rukovanje otpremanjem fajlova
 • Korišćenje fasade za skladištenje za skladištenje datoteka
 • Dobijanje URL-a sačuvanog fajla
 • Primjena: Model slika, Jedan na jedan relacije i migracije
 • URL otpremljene slike
 • Primjena: Prikaz otpremljene slike i stilizovanje
 • Brisanje fajlova
 • Validacija otpremljenih fajlova (veličina, tip, dimenzije)
 • Uvod u modul
 • Primjena: Slaganje UserController and UserPolicy, korišćenjem authorizeResource
 • Primjena: Views za prikaz/ažuriranje profila korisnika
 • Pojašnjenje jedan na jedan Polimorfne relacije
 • Jedan na jedan Polimorfne migracije
 • Definisanje jedan na jedan Polimorfnih relacija
 • Jedan na jedan Polimorfno povezivanje
 • Primjena: Jedan na jedan polimorfne relacije sa Blog Post i Slika komponentama
 • Pojašnjenje jedan na više Polimorfnih relacija
 • Jedan na više Polimorfne migracije i relacije
 • Jedan na više Polimorfno povezivanje
 • Primjena: Jedan na više Polimorfni views-i
 • Primjena: Pokretanje testova na MySQL bazi podataka
 • Jedan na više Polimorfni seeder
 • Pojašnjenje više na više Polimorfnih relacija
 • Više na više Polimorfne migracije
 • Više na više Polimorfne relacije
 • Razumijevanje modela osobina
 • Kreiranje Taggable modela osobina
 • Razvojna podešavanja za salnje e-mailova
 • Pojašnjenje Mail klase
 • Prikazivanje sadržaja i slanje e-maila
 • Prilaganje datoteka i podataka e-mailovima
 • Ubacivanje fotografije unutar e-maila
 • Objašnjenje klase Markdown Mailable
 • Kreiranje Markdown Mailable klase
 • Prilagođena Markdown e-mail komponenta i stilizovanje
 • Prikazivanje pregleda e-pošte u pretraživaču
 • Uvod u redove i pozadinsku obradu podataka
 • Podešavanje redova, kreiranje i pokretanje prvog posla
 • Opcionalno čekanje e-maila i odlaganje izvršenja
 • Suočavanje sa neupsjelim poslovima
 • Kreiranje i slanje prilagođenih poslova
 • Implementacija prilagođenog posla koji šalje druge poslove
 • Redovi za ograničavanje brzine
 • Imenovani redovi i određivanje prioriteta
 • Posmatrači modela
 • Događaji i slušaoci
 • Primjena: Prilagodljivi događaj i slušaoc
 • Drugi primjer događaja i slušaoca
 • Osnove prijave (log in-a) u Laravel-u
 • Rukovanje ugrađenim događajima u Laravel-u sa pretplatnikom
 • Uvod u lokalizaciju i demonstracija
 • Pregled podešavanja lokalizacije i prevoda
 • Prevođenje većeg broja obrazaca, prosleđivanje podataka
 • Čuvanje prevoda u JSON-u
 • Prevođenje aplikacije
 • Čuvanje jezika po izboru korisnika u bazi podataka
 • Kreiranje prilagođenog lokalnog Middleware-a
 • Dodavanje jezika u URL kroz Apache podešavanja
 • Šta je usluga i kreiranje prilagođene usluge
 • Uslužni kontejner u praksi
 • Osnove Inekcije zavisnosti
 • Inekcija zavisnosti i Ugovori
 • Pojašnjenje ugovora
 • Pojašnjenje fasada
 • Postman – uvod
 • Kako funkcioniše serijalizacija modela
 • Skrivanje atributa modela
 • Serijalizacija veza između modela
 • Uvod u API resurse
 • Serijalizacija veza između modela korišćenjem Resource klase
 • Ograničavanje serijalizacije samo na željno učitane relacije
 • Uslovna serijalizacija svojstava
 • API rute i kontroleri
 • Vježbanje definisanje API ruta
 • Vraćanje zbirke resursa i objedninjavanje odgovora
 • Paginacija kolekcije
 • Paginacija kolekcije i prilagođeni parametri
 • Skladištenje novog resursa
 • Objašnjenje i primjena API tokena
 • Vraćanje, ažuriranje i brisanje resursa
 • 404 (stranica nije pronađena)
 • API autorizacija
 • Testiranje API GET metoda, provjera JSON strukture
 • Testiranje API GET metoda, provjera JSON strukture II
 • Testiranje API POST resursa, autentikacije i validacije
PREDAVAČ
Edukativna online platforma
Edukativna online platforma

Kurs info

Datum početka: 20.03.2024.
Datum završetka: 01.06.2024.
Cijena kursa: Besplatno
Sertifikovan: Ne
Naziv: Laravel 8 - Kompletni vodič (za početnike i srednje)

Karijerni put: Back-End PHP programer

 • Kompletan kurs PHP-a od nule za početnike
 • Objektno orijentisani PHP i MVC
 • Laravel 8 – Kompletan vodič (za početnike i srednje)
 • Back end programiranje
  Laravel 8 - Kompletni vodič (za početnike i srednje)
  ICT Cortex

  Help desk

  HR Platforma

  Registar članica