Proces prijave i selekcije

PRIJAVA
Za svaku pojedinačnu obuku raspisujemo konkurs u trenutku otvaranja prijava, putem našeg web sajta i društvenih kanalaa. Prijave se vrše popunjavanjem aplikacione forme na našem sajtu. Svaka pojedinačna obuka ima unaprijed utvrđeni plan i program rada koji su dostupni na sajtu Cortex akademije.
PRIPREMNI KURS SA ZADACIMA
Prijavljeni kandidati dobijaju pristup platformi s pripremnim materijalima, u skladu sa sadržajem i levelom edukacijskog programa za koji su se prijavili.
PREDSELEKCIJSKI TEST
Predselekcijska faza traje mjesec dana u okviru kojeg kandidat mora preslušati dostavljeni kurs, pozitivno riješiti test koji proizlazi iz kursa, kao i zadatak koji proizlazi iz kursa. Cijeli proces se vrši preko iste platforme te su rezultati transparentni, uz istovremeno zašitćenu privatnost svakog pojedinog kandidata.
FINALNA SELEKCIJA (kompanije)
Po završetku predselekcijske faze, dokumentaciju zainteresovanih kandidata koji su zadovoljili minimalno postavljene uslove, dostavljamo kompanijama edukatorima na finalnu selekciju. Finalna selekcija organizovana je unutar sistema svake pojedine kompanije edukatora.
EDUKACIJA
Svi naši edukacioni programi traju od tri do šest mjeseci, te su organizovani u skladu s aktuelnim trendovima tržišta i pod vodstvom stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u oblasti koju predaju. Na početku, na polovini i na kraju svakog pojedinog programa, polaznici će imati priliku ispuniti anonimne evaluacione ankete kroz koje će moći ocijeniti kompanije edukatore, ali i cijeli edukacioni program koji pohađaju. Na ovaj način svake godina unaprjeđujemo svoj rad i podižemo vrijednost.
PROPRATNI EDUKATIVNI SADRŽAJI
Tokom cijelog trajanja Cortex akademije, organizovaćemo dodatne radionice za meke vještine te meetupove, webinare, itd.
ZAVRŠNI PROJEKAT / ISPIT
Na kraju svakog pojedinog edukativnog programa, u skladu sa planom same obuke, kompanija edukator će provesti evaluaciju uspjeha polaznika kroz završni projekat ili ispit.
INTERVJU ZA POSAO ili UPIS U CORTEXOVU HR BAZU
Po uspješnom završavanju edukacionog programa, u skladu s potrebama kompanije edukatora, polaznici će imati priliku za zaposlenje ili upis u HR bazu dostupnu svim kompanijama Cortexa.
NETWORKING EVENT
Na kraju cijelog programa Cortex akademije, organizovacemo događaj rezervisan za dijeljenje iskustava i druženje, posebno networking među kompanijama i polaznicima, ali i dobru zabavu.

Edukatori