Proces prijave, selekcije i edukacije

PRIJAVA
Prijave za Cortex akademiju se vrše popunjavanjem aplikacione forme na našem sajtu. Svaka pojedinačna obuka je detaljno opisana na našem veb sajtu.
PREDSELEKCIJSKI TEST
Želimo da radimo sa najboljima. Zato je predselekcijski test jedan od alata koji možemo koristiti ukoliko se prijavi veliki broj kandidata, kako bi provjerili da li ispunjavate minimum uslova za uključivanje u programe edukacije.
EDUKACIJA - PRVA FAZA
U prvoj fazi edukacije slušate online kurs preko naše platforme, koji Vam dodjeljujemo u skladu sa programom edukacije za koji ste se prijavili. Ova faza traje 1,5 - 2 mjeseca.
ELIMINACIONI TEST 1
Nakon odslušanog prvog online kursa slijedi prvi eliminacioni test. Ukoliko ga položite prelazite u narednu fazu edukacije.
EDUKACIJA - DRUGA FAZA
Nakon položenog prvog eliminacionog testa, slušate drugi, napredniji online kurs. Ova faza traje 3 mjeseca.
ELIMINACIONI TEST 2
Eliminacioni test 2 polažete nakog odslušanog drugog online kurs. Glavni zadatak na ovom testu biće izrada mini projekta. Ukoliko uspješno savladate ovaj test, stičete pravo na učešće u finalnoj fazi edukacije.
PRAKTIČAN RAD SA MENTORIMA
Praktični zadatak pod mentorstvom iskusnih IT profesionalaca iz kompanija članica klastera radite nakon uspješno položenog eliminacionog testa 2. Ova faza edukacije predstavlja najveću vrijednost Cortex akademije jer Vam pruža priliku da radite na konrektnom projektu - u našem slučaju na izradi veb aplikacije. Podrazumijeva rad u timovima od 4-5 polaznika uz konstantno praćenje od strane mentora i konsultacije minimum jednom sedmično u kompanijama članicama. Ova - finalna faza edukacije traje 3 mjeseca.
ZAVRŠNI DOGAĐAJ
Završni događaj predviđen je za predstavljanje rezultata Vašeg rada na veb aplikaciji, razgovor za poslodavcima i druženje.
UPIS U KORTEKSOVU BAZU LJUDSKIH RESURSA
Svi polaznici Cortex akademije koji su uspješno završili programe edukacije, upisuju se u Korteksovu bazu ljudskih resursa koju stavljamo na raspolaganje svim kompanijama članicama klastera.