loader image
react js

React – Kompletan vodič (uključujući Hooks, React Router i Redux)

Šta ćeš naučiti na kursu

Opis kursa

Ovaj kurs je u potpunosti usklađen sa poslednjom verzijom React-a!

Potpuno je ažuriran i sve lekcije su ponovo snimljene kako bi naučili poslednju verziju React-a, sa svim glavnim, modernim funkcionalnostima koje treba da znate.

 

React.js je najpopularnija Java Script biblioteka koju možete koristiti i učiti ovih dana da napravite moderne veb aplikacije.

Ovaj kurs Vas uči React-u od temelja, korak po korak, obuhvatajući sve ključne osnove, istražujući brojne primjere i upoznajući napredne koncepte takođe.

 

Dobićete svu teoriju, gomilu primera i demonstracija, zadataka i vježbi i gomilu važnog znanja koje većina drugih resursa preskače – na kraju krajeva, postoji razlog zašto je ovaj kurs tako ogroman!

A u slučaju da čak ni ne znate zašto biste željeli da naučite React, a ovdje ste samo zbog nekog oglasa ili „algoritma“ – bez brige: ReactJS je ključna tehnologija za veb programera i na ovom kursu ću takođe objasni ZAŠTO je toliko važna!

 

Dobrodošli u React – Kompletan vodič.

Ovaj kurs će vas naučiti React.js na praktičan način, koristeći sve najnovije obrasce i najbolje prakse koje su vam potrebne. Naučićete sve ključne osnove, kao i napredne koncepte i srodne teme koje će vas pretvoriti u React.js programera.

Ovo je obiman kurs jer zaista pokriva SVE što treba da znate i naučite da postanete React.js programer!

Bez obzira da li ne znate ništa o React-u ili već imate neko osnovno predznanje (nije obavezno, ali i nije problem), iz ovog kursa ćete dobiti gomilu korisnih informacija i znanja!

Cilj ovog kursa  je da osiguramo da se osjećate samopouzdano radeći sa React-om, tako da možete da se prijavite za React poslove, da ga koristite u sopstvenim projektima ili jednostavno poboljšate svoj portfolio kao programer – šta god da je vaš cilj: Ovaj kurs vas vodi tamo !

 

Ovaj kurs je prvobitno kreiran 2017. godine i od tada se ažurira – ponovljen je iz temelja 2021. I naravno, posvećeni smo održavanju ovog kursa ažurnim – tako da se možete osloniti na ovaj kurs da naučite React na najbolji mogući način!

Sadržaj kursa:

 • Temeljni uvod u React.js (Šta je i zašto biste ga koristili?)
 • Sve ključne osnove: Kako React radi, kreiranje komponenti sa Reactom i izgradnja koisničkih interfejsa sa Reactom
 • Komponente, svojstva i dinamičko povezivanje podataka
 • Rad sa korisničkim događajima i stanjima u kreiranju interaktivnih aplikacija
 • Razumijevanje kako React funkcioniše “iza scene”
 • Detaljna objašnjenja kako se radi sa listama i uslovnim sadržajem
 • React udice (hooks)
 • Rad sa ugrađenim udicama i prilagođenim udicama
 • Kako otkloniti greške u React aplikaciji
 • Stilizovanje  React aplikacije sa stilizovanim komponentama i CSS modulima
 • Rad sa Fragmentima i Portalima
 • Suočavanje sa neželjenim efektima
 • Komponente zasnovane na klasama i funkcionalne komponente
 • Slanje Http zahteva i rukovanje prelaznim stanjima + odgovori
 • Rukovanje formama i korisničkim unosom (uključujući validaciju)
 • Redux i Redux Toolkit
 • Rute sa  React Router-om
 • Detaljan uvod u Next.js
 • Postavljanje React aplikacija
 • Implementacija autentifikacije
 • Kombinovanje  React-a sa TypeScript-om
 • Dodavanje animacija
 • Gomila primjera i demo projekata kako biste primijenili naučeno u stvarnim projektima
 • I još mnogo toga – pogledajte detaljan kuriklum na stranici!

Ovo je stvarno kompletan vodič – obećavamo!

I najbolje od svega?

Nije vam potrebno predznanje React-a!

Sve što Vam je potrebno je osnovno poznavanje Java Script-a i razvoja veb aplikacija.

Prikaži više

Kome je ovaj kurs namjenjen?

 • Studentima koji žele da nauče kako da prave interaktivne i brze veb aplikacije.
 • Svakome ko je zainteresovan da nauči izuzetno popularnu tehnologiju koju koriste vodeće tehnološke kompanije kao što je Netflix.
 • Studentima koji žele da svoje vještine veb razvoja podignu na viši nivo i nauče veoma popularnu tehnologiju.

Plan i program

 • Dobrdošli u kurs
 • Šta je React.js?
 • Zašto React umjesto klasičnog Java Script-a?
 • Izgradnja jednostraničnih aplikacija sa React-om
 • Istraživanje React-ovih alternativa (Angular i Vue)
 • O kursu i nacrt kursa
 • Dvije putanje slušanja kursa
 • Izvlačenje maksimuma iz ovog kursa
 • Podešavanje tekstualnog editora
 • Uvod u modul
 • Razumijevanje let i const
 • Arrow funkcije
 • Izvoz i uvoz funkcija
 • Razumijevanje klasa
 • Klase, svojstva i metodi
 • Spred i rest operatori
 • Destrukturiranje
 • Referentni i primitivni tipovi obnavljanje
 • Rezime modula
 • Uvod u modul
 • Šta su komponente i zašto se koriste u React-u?
 • Kod u React-u je napisan na deklarativan način
 • Kreiranje novog React projekta
 • Analiza standardnog React projekta
 • Uvod u JSX
 • Kako React radi?
 • Izgradnja prve prilagođene komponente
 • Pisanje kompleksnijeg JSX koda
 • Dodavanje osnovnih CSS stilova
 • Prikazivanje dinamičkih podataka i rad sa izrazima u JSX-u
 • Prosleđivanje podataka preko propertija
 • Dodavanje “normalne” Java Script logike komponenetama
 • Podjela komponente u više komponenata
 • Koncept kompozicije (children props)
 • Rezime
 • Bolji uvid u JSX
 • Organizovanje fajlova komponenti
 • Alternativna sintaksa funkcije
 • Uvod u modul
 • Rad sa događajima (event-ima)
 • Kako se izvršavaju funkcionalne komponente
 • Rad sa stanjima (state)
 • Bolji udiv u useState hook
 • Dodavanje inputa u formu
 • Reagovanje na korisničke inpute
 • Rad sa više stanja (states)
 • Korišćenje jednog stanja (I šta je bolje)
 • Ažuriranje stanja koje zavisi od prethodnog stanja
 • Rad sa slanjem forme
 • Dodavanje dvosmjernog vezivanja
 • Dijete – roditelj komunikacija između komponenata
 • Kontrolisane i nekontrolisane komponente; komponenete sa stanjem i komponente bez stanja
 • Uvod u modul
 • Prikazivanje listi
 • Korišćenje listi sa stanjima
 • Razumijevanje ključeva
 • Prikazivanje uslovnog sadržaja
 • Dodavanje uslovnih return izjava
 • Demo aplikacija: dodavanje korpe
 • Dodavanje dinamičkih stilova
 • Rezime modula i dalji koraci
 • Uvod u modul
 • Podešavanje dinamičnih umetnutih stilova
 • Podešavanje CSS klasa dinamički
 • Predstavljanje stilizovanih komponenti
 • Stilizovane komponente i dinamička svojstva
 • Stilizovane komponente i medijski upiti
 • Korišćenje CSS modula
 • Dinamički stilovi sa CSS modulima
 • Uvod u modul
 • Razumijevanje React poruke greške
 • Analiziranje toka koda i upozorenja
 • Rad sa tačkama prekida
 • Korišćenje React razvojnih alata
 • Uvod u modul
 • Dodavanje komponente Korisnik
 • Dodavanje komponenete Kartica koja se može ponovo koristiti
 • Dodavanje komponenete Dugme koja se može ponovo koristiti
 • Upravljanje stanjem korisničkog unosa
 • Dodavanje logike validacije i resetovanja
 • Dodavanje komponente liste korisnika
 • Upravljanje listom korisnika preko stanja
 • Dodavanje komponente Modalna greška
 • Upravljanje stanjem greške
 • Uvod u modul
 • JSX ograničenja i zaobilazna rješenja
 • Kreiranje Omotač komponente
 • React Fragmenti
 • Uvod u React Portale
 • Rad sa refs
 • Kontrolisane i nekontrolisane komponente
 • Uvod u modul
 • Uvod u useEffect
 • Korišćenje useEffect() udice
 • useEffect & Dependencies
 • Korišćenje useEffect funkcije za čišćenje
 • useEffect rezime
 • Uvod u useReducer i reducere generalno
 • Korišćenje useReducer() udice
 • useReducer & useEffect
 • useReducer vs useState
 • Uvod u React Context (Context API)
 • Korišćenje React Context API
 • Pravljenje dinamičkog Contexta
 • Kreiranje i korišćenje Custom Context Provider Componente
 • React Context ograničenja
 • Učenje pravila udica
 • Uvod u modul
 • Početna podešavanja
 • Dodavanje Zaglavlje komponente
 • Dodavanje Kopa Dugme komponente
 • Dodavanje Jela komponente
 • Dodavanje pojedinačnog jela i prikazivanje
 • Dodavanje forme
 • Rad na komponenti Kolica za kupovinu
 • Dodavanje Modal prozora preko React portala
 • Upravljanje stanjem kolica i modal
 • Dodavanje Cart Context-a
 • Korišćenje  Context-a
 • Dodavanje Cart Reducer-a
 • Rad sa refs
 • Prikaz artikala iz korpe
 • Rad na kompleksnijoj logici reducera
 • Mogućnost uklanjanja artikala
 • Korišćenje useEffect udice
 • Uvod u modul
 • Kako React zaista radi
 • Ažuriranje komponenti u akciji
 • Bliži pogled na ponovnu evaluaciju dječije komponente
 • Sprječavanje nepotrebnih ponovnih procjena pomoću React.memo()
 • Sprječavanje ponovnog kreiranja funkcije pomoću useCallback()
 • useCallback() and its Dependencies
 • Prvi rezime
 • Bliži pogled na stanje i komponente
 • Razumijevanje pojmova State Scheduling & Batching
 • Optimizacija pomoću useMemo()
 • Uvod u modul
 • Šta su komponente zasnovane na klasi i zašto se koriste
 • Dodavanje prve komponente zasnovane na klasi
 • Rad sa stanjima i događajima
 • Životni ciklus komponente
 • Metodi životnog ciklusa u akciji
 • Komponente zasnovane na klasi i Context
 • Komponente zasnovane na klasi i funcionalne komponente – rezime
 • Predstavljamo granice grešaka
 • Uvod u modul
 • Kako da se (ne) konektujete na bazu podataka
 • Početna aplikacije & Backend
 • Slanje GET zahtjeva
 • Korišćenje async / await
 • Upravljanje Loading & Data stanjima
 • Upravljanje Http greškama
 • Korišćenje useEffect() za zahtjeve
 • Priprema projekta za naredne korake
 • Slanje POST zahtjeva
 • Rezime
 • Uvod u modul
 • Šta su prilagodljive React udice
 • Kreiranje prilagodljivih React udice funckija
 • Korišćenje prilagodljivih React udica
 • Podešavamke prilagodljivih React udica
 • Primjer iz prakse
 • Kreiranje prilagodljivih Http udica
 • Korišćenje prilagodljivih Http udica
 • Podešavanje prilagodljivih Http udica
 • Korišćenje prilagodljivih udica u više komponenti
 •  
 • Uvod u modul
 • Početna podešavanja
 • Šta je tako kompleksno u vezi formi?
 • Rad sa slanjem forme i dobijanje vrijednosti za unos korisnika
 • Dodavanje osnovne validacije
 • Pružanje povratnih informacija o validaciji
 • Rukovanje sa “da li je dirnut” stanjem
 • React To Lost Focus
 • Refactoring & Deriving State
 • Upravljanje cjelokupnom validacijom forme
 • Vrijeme za vježbu: Forme
 • Dodavanje prilagodljive input udice
 • Ponovno korišćenje prilagođene kuke
 • Izazov za tebe!
 • Primjena udice i znanja na novu formu
 • Rezime
 • Bonus: Korišćenje useReducer()
 • Uvod u modul
 • Pomjeranje podataka o jelima u Backend
 • Preuzimanje podataka o jelima preko Http
 • Upravljanje stanjem za učitavanje
 • Upravljanje greškama
 • Dodavanje forme za naplatu
 • Čitanje vrijednosti iz forme
 • Dodavanje validacije
 • Podnošenje i slanje podataka iz korpe
 • Dodavanje boljih povratnih informacija korisnika
 • Rezime
 • Uvod u modul
 • Još jedan pogled na stanje u React aplikacijama
 • Redux vs React Context
 • Kako Redux radi
 • Istraživanje ključnih Redux koncepata
 • Više Redux osnova
 • Priprema novog projekta
 • Kreiranje Redux Store za React
 • Providing the Store
 • Korišćenje Redux podataka u React komponentama
 • Pozivanje akcija unutar komponenti
 • Redux sa Class-based komponentama
 • Dodavanje Payloads akcijama
 • Rad sa višestrukim stanjima
 • Kako da ispravno radite sa Redux stanjima
 • Redux izazovi i Redux komplet alata
 • Dodavanje isječaka stanja
 • Povezivanje Redux Toolkit stanja
 • Migracija svega u Redux Toolkit
 • Rad sa višestrukim rezovima
 • Čitanje i otpremanje iz novog dela
 • Podjela koda
 • Rezime
 • Uvod u modul
 • Redux i asinhroni kod
 • Obnavljanje / Vježba: Dio 1/2
 • Obnavljanje / Vježba: Dio 2/2
 • Redux i asinhroni kod
 • Frontend Code vs Backend Code
 • Gdje ubaciti logiku
 • Korišćenje useEffect sa Redux-om
 • Problem sa useEffect()
 • Upravljanje Http stanjima i povratnim informacijama sa Redux-om
 • Korišćenje Action Creator Thunk-a
 • Započnimo sa učitavanjem podataka
 • Završnica logike učitavanja podataka
 • Istraživanje Redux DevTools-a
 • Rezime
 • Uvod u modul
 • Šta su rute i čemu služe?
 • Instaliranje React Router-a
 • Definisanje i korišćenje ruta
 • Rad sa linkovima
 • Korišćenje navigacijskih linkova
 • Dodavanje dinamičkih ruta sa parametrima
 • Ekstrakcija parametara rute
 • Korišćenje “Switch” i “exact” za konfiguraciju ruta
 • Rad sa ugniježdenim rutama
 • Presumjeravanje korisnika
 • Vrijeme za vježbu: Naprijed do novog projekta
 • Vježbanje preusmjeravanja korisnika i ekstrakcija parametara
 • Vježbanje ugniježdenih ruta
 • Dodavanje Layout Wrapper komponente
 • Dodavanje “lažnih podataka” ii više sadržaja
 • Prikazivanje podataka na stranici detalji
 • Dodavanje “Nije pronađeno” stranice
 • Implementacija programirane navigacije
 • Prevencija eventualnih neželjenih tranzicija ruta sa “Prompt” komponentom
 • Rad sa parametrima upita
 • Budite kreativni sa ugnežđenim rutama
 • Pisanje fleksibilnijeg koda za rute
 • Slanje i dobijanje podataka preko Http
 • Dodavanje “Komentari” karakteristika
 • Nadogradnja na React Router verzija 6
 • Bolje preuzimanje podataka sa React Router 6.4
 • Uvod u modul
 • Koraci implementacije
 • Dodavanje odloženog učitavanja
 • Kreiranje koda za produkciju
 • Prvi koraci za postavljanje aplikacije (otpremanje datoteka)
 • Istraživanje problema rutiranja i završetak implementacije
 • Uvod u modul
 • Šta, kako i zašto?
 • Više o tokenima autentifikacije
 • Početna podešavanja
 • Dodavanje registracione forme za korisnika
 • Prikazivanje povratnih informacija korisniku
 • Dodavanje forme za prijavu korisnika
 • Upravljanje stanjem autentifikacije sa Contextom
 • Korišćenje tokena za zahtjeve za zaštićene resurse
 • Preusmjeravanje korisnika
 • Dodavanje dugmeta za odjavu korisnika
 • Zaštita front-end stranica
 • Status autentifikacije korisnika
 • Dodavanje automatske odjave
 • Završni koraci
 • Uvod u modul
 • Šta je NextJS?
 • Ključne karakteristike 1: Ugrađeno prikazivanje na strani servera (poboljšani SEO!)
 • Ključne karakteristike 2: Pojednostavljeno rutiranje sa rutiranjem zasnovano na datotekama
 • Ključne karakteristike 3: Pravljenje fullstack aplikacije
 • Kreiranje novog Next.js projekta i aplikacije
 • Analiza kreiranog projekta
 • Dodavanje prvih stranica
 • Dodavanje ugniježdenih putanja i stranica
 • Kreiranje dinamičnih stranica (sa parametrima)
 • Izvlačenje dinamičkih vrijednosti parametara
 • Povezivanje (linkovanje) stranica
 • Naprijed na veći projekat!
 • Priprema stranica za projekat
 • Prikazivanje liste sastanaka
 • Dodavanje novog obrasca za sastanke
 • App js file i Layout Wrapper
 • Korišćenje programirane navigacije
 • Dodavanje prilagodljivih komponenti i CSS modula
 • Kako funkcioniše pred prikazivanje i sa kojim problemima se suočavamo
 • Preuzimanje podataka za statične stranice
 • Više o generisanju statičkog sajta (SSG)
 • Istraživanje prikazivanja na strani servera (SSR) sa “getServerSideProps”
 • Rad sa parametrima za SSG učitavanje podataka
 • Priprema putanja sa  “getStaticPaths” i rad sa rezervnim stranicama
 • Uvod u  API rute
 • Rad sa MongoDB bazom
 • Slanje Http zahtjeva  API rutama
 • Dobijanje podataka iz baze
 • Dobijanje podataka o detaljima sastanka i priprema stranica
 • Dodavanje “glavnih” metapodataka
 • Implementacija Next.js projekta
 • Korišćenje rezervnih stranica i ponovna implementacija
 • Rezime
 • Uvod u modul
 • Priprema demo projekta
 • Korišćenje CSS trnazicija
 • Korišćenje CSS animacija
 • Ograničenja CSS tranzicija i animacija
 • Korišćenje ReactTransitionGroup
 • Korišćenje tranzicione komponente
 • Obmotavanje tranzicione komponente
 • Periodi animacije
 • Događaji tranzicije
 • CSSTransition komponenta
 • Prilagođavanje CSS imena klasa
 • Animiranje listi
 • Alternativni animacijski paketi
 • Zaključak
 • Uvod u modul
 • React 18 i ova sekcija
 • Početak projekta i zašto biste zamijenili Redux
 • Alternativa: Korišćenje Context API-ja
 • Toggling Favorites sa Context API
 • Context API rezime (i zašto ga ne koristiti umjesto Redux-a)
 • Započinjemo sa prilagodljivim kukama za skladištenje podataka
 • Završavanje prilagodljivih udica za skladištenje podataka
 • Kreiranje Concrete Store
 • Korišćenje Custom Store
 • Custom Hook Store rezime
 • Optimizovanje Custom Hook Store
 • Bonus: Upravljanje višestrukim stanjima sa Custom Store Hook
 • Rezime
 • Uvod u modul
 • Šta i zašto?
 • Razumijevanje različitih vrsta testova
 • Šta i kako testirati
 • Razumijevanje tehničkih podešavanja i uključenih alatki
 • Pokretanje prvog testa
 • Pisanje prvog testa
 • Grupisanje testova zajedno sa test paketima
 • Testiranje interakcije korisnika i stanja
 • Testiranje povezanih komponenti
 • Testiranje asinhronog koda
 • Rad sa mokovima
 • Rezime i dalji resursi
 • Uvod u modul
 • Šta i zašto?
 • Instaliranje i korišćenje TypeScript
 • Istraživanje Base Types
 • Rad sa tipovima nizovi i objekti
 • Razumijevanje Type interfejsa
 • Korišćene Type unija
 • Razumijevanje Type pseudonima
 • Funkcije
 • Detaljnije o  Generics-ima
 • Kreiranje React + TypeScript projekta
 • Rad sa komponentama i TypeScript-om
 • Rad sa svojstvima i TypeScript-om
 • Dodavanje modela za podatke
 • Vrijeme je za vježbu!
 • Podnošenje obrasca u TypeScript projektima
 • Rad sa refs & useRef
 • Rad sa “Function Props”
 • Podešavanje stanja TypeScript
 • Dodavanje stilova
 • Vrijeme za vježbu: Uklanjenaje ToDo
 • Context API i TypeScript
 • Rezime
 • Bonus: Istražite tsconfig.json
 •  
 • Uvod u modul
 • Šta su React udice?
 • Startovanje projekta
 • React 18 i ova sekcuha
 • Započinjemo sa useState()
 • Više o useState() i ažuriranje stanja
 • Destrukturiranje niza
 • Višestruka stanja
 • Pravila udica
 • Prosleđivanje podataka iz stanja komponentama
 • Vrijeme za vježbu: Osnove udica
 • Slanje Http zahtjeva
 • useEffect() i učitavanje podataka
 • Razumijevanje useEffect() Dependencies
 • Više o useEffect()
 • Šta je useCallback()?
 • Rad sa Refs i useRef()
 • Čišćenje sa useEffect()
 • Brisanje sastojaka
 • Učitavanje greški i State Batching
 • Više o State Batching & State Updates
 • Razumijevanje useReducer()
 • Korišćenje useReducer() za Http State
 • Rad sa useContext()
 • Optimizacija performansi sa useMemo()
 • Započnimo sa prilagodljivim udicama
 • Dijeljenje podataka između prilagodljivih udica i komponenti
 • Korišćenje prilagodljivih udica
 • Rezime
 • Uvod u modul
 • Šta je React?
 • Zašto React?
 • Kreiranje SPAs (aplikacija sa jednom stranicom)
 • Alternative Reactu
 • Kreiranje React projekta
 • Podešavanje kod editora
 • React 18
 • Istraživanje kreiranog projekta
 • Kako radi React i razumijevanje komponenti
 • Više o komponentama i stilizovanje sa CSS klasama
 • Kreiranje i ponovno korišćenje drugih komponenti
 • Rad sa svojstvima i dinamičkim sadržajem
 • Rukovanje događajima
 • Dodavanje komponenti
 • Uvod u stanje
 • Rad sa događajima svojstva
 • Korišćenje odgovarajuće verzije React Routera
 • Dodavanje ruta
 • Dodavanje linkova i navigacije
 • Stilizovanje sa CSS modulima
 • Prikazivanje liste podataka
 • Dodavanje komponenti
 • Kreiranje Wrapper komponenti sa props.children
 • Dodavanje forme
 • Dobijanje podataka od korisnika i podnošenje obrasca
 • Priprema aplikacije za Http
 • Slanje POST zahtjeva
 • Programirana navigacija
 • Započnimo sa učitavanjem podataka
 • Korišćenje useEffect() udice
 • Uvod u React Context
 • Logika Context-a i različiti načini za ažuriranje stanja
 • Korišćenje Context-a u komponentama
 • Rezime
 • Šta sad? Naredni koraci koje možete preuzeti!
 • Istraživanje React ekosistema
 • Završne riječi
 • Rezime
PREDAVAČ
Edukativna online platforma
Edukativna online platforma

Još kurseva od ICT Cortex

Kurs info

Datum početka: 20.03.2024.
Datum završetka: 01.06.2024.
Cijena kursa: Besplatno
Sertifikovan: Ne
Naziv: React - Kompletan vodič

Karijerni put: Front-End React programer

 • Osnove web razvoja – HTML, CSS, JS – React usmjerenje
 • React – Kompletan vodič (uključujući Hooks, React Router i Redux)
 • front-end-programiranje
  React - Kompletan vodič
  ICT Cortex

  Help desk

  HR Platforma

  Registar članica