Oykos Development u Crnoj Gori ima za primarni cilj podizanje stepena digitalizacije društva kroz uvođenje internacionalnih standarda i modernih softverskih rješenja u državne i privredne ustanove. Firma izvozi softverske usluge na trzište USA i Njemačke, kao i drugih zemalja. Saradnjom sa međunarodnom mrežom eksperata formirana je obrazovna ustanova “Oykos Digital Hub” koja od 2020. godine aktivno doprinosi rješavanju problema deficitarnih kadrova u ICT oblasti.

Oykos Development Hub projekat je kompanije Oykos Development, a bavi se profesionalnim obukama za IT profesiju. Program ‘’Front-end Development’’ organizovan je u četiri stepena – bijeli, plavi, crveni, crni. Interno uvjerenje se dobija nakon svakog nivoa, a ukoliko osoba završi sve nivoe dobija nacionalni sertifikat IV stepena za elektrotehničara za razvoj web i mobilnih aplikacija.

Vojislava Katnica 47

Predavači

PREDAVAČ
Filip Anđelić
Filip Anđelić
Chief Technology Officer

Oykos kursevi i prakse

Frontend programiranje I
Oykos
Frontend programiranje I
15
330€
Programiranje
15
330€
Frontend programiranje II
Oykos
Frontend programiranje II
15
460€
Programiranje
15
460€

Iskustva polaznika