loader image

O predavaču

Dragan Mihaljević

Biografija

Dragan je Rišnjanin rođen slučajno na Cetinju, na privremenom radu u Podgorici. Računarima se bavi od osnovne škole, gdje ga lijepa sjećanja vežu za Apple //e. Srednju školu je završio u Kotoru, a fakultet u Podgorici. Osnivač je i jedan od vlasnika kompanije Logate d.o.o. gdje je zaposlen kao sistem inženjer i vođa Operation & Maintenance tima. Između ostalog, radio je u CIS-u Univerziteta CG, Internet CG-u i Crnogorskom Telekomu, uglavnom na pozicijama sistem administratora. Zadnjih petnaestak godina se bavi sistemima koji su zasnovani na open source tehnologijama: Linux/BSD, virtualizacionim platformama i računarskim mrežama.

Portfolio

Firma i pozicija u kojoj radi: Logate d.o.o., Osnivač i suvlasnik, sistem inženjer

Firma i pozicija u kojoj je radio: System administrator Hipotekarna banka AD – Podgorica, Montenegro 

Firma i pozicija u kojoj je radio: System administrator Crnogorski Telekom AD – Podgorica, Montenegro

Firma i pozicija u kojoj je radio: System administrator Internet Crna Gora d.o.o. 

Firma i pozicija u kojoj je radio: System administrator University of Montenegro – Podgorica, Montenegro

Firma i pozicija u kojoj je radio: System administrator Igalo Institute AD – Igalo, Montenegro

Firma i pozicija u kojoj je radio:Teacher Music High School – Kotor, Montenegro

Firma i pozicija u kojoj je radio: Computer repair technician IDK – Kotor, Montenegro

Firma i pozicija u kojoj je radio: Database administrator, Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione – Kotor, Montenegro

Kursevi

Web developer
Logate
Web developer
12
1.200€
Programiranje
12
1.200€
Java developer
Logate
Java developer
12
1.200
Programiranje
12
1.200

Help desk

HR Platforma

Registar članica