Optimus Consulting je kompanija koja kreira savremena i efikasna rješenja iz oblasti IT-a sa ciljem da unaprijedi i modernizuje biznis procese.

Optimus Consulting predstavlja i društveno odgovornu kompaniju, koja prepoznaje da u Crnoj Gori ima mnogo mladih i perspektivnih ljudi koji se mogu vrlo rano profilisati ka savremenim trendovima iz oblasti ICT-a.

Odatle je i potekla ideja za osnivanje Optimus Smart Akademije, čiji je koncept zasnovan na praktičnom pristupu u razvoju konkretnog sistema koji je lako primjenjiv i koji se daljim usavršavanjima može komercijalizovati i plasirati na tržište.Optimus Smart Akademija će od 2022. godine organizovati tromjesečne škole kako za osnovce, tako i za srednjoškolce.

Predavači

PREDAVAČ
Marko Simeunović
Marko Simeunović
Doktor iz oblasti računarskih nauka
PREDAVAČ
Kruna Ratković
Kruna Ratković
Doktor iz oblasti matematičkih nauka
PREDAVAČ
Davor Ćorić
Davor Ćorić
Doktor iz oblasti računarskih nauka

Optimus kursevi i prakse

Optimus digitalne vještine za mlade
Optimus Smart Academy
Optimus digitalne vještine za mlade
20
Besplatno
Programiranje
20
Besplatno

Iskustva polaznika

Aleksa Čović, Učenik

Jedno nezaboravno iskustvo koje me je još više uvuklo u svijet tehnologije, jer smo vidjeli da dosta toga možemo da napravimo sami što može biti korisno i primijenjeno u domaćinstvima

Sara Hodžić, Učenik

Upoznali smo se sa matematičkim pristupom u rjesavanju problema, 3D modelovanjem i programiranjem mikrokontrolera. Kao tim programera, bio nam je prvi dodir sa žicama i samim tim smo stekli novo znanje o digitalnoj elektronici i primjeni Arduino paketa. Uz dobro organizovani program i praksu za kratak period uspješno smo završili projekat.

Luka Ljumović, Učenik

,Kroz ovu radionicu smo prošli kroz proces osmišljanja i realizacije projekta sa osvrtom na kritičko, kao i kreativno rešavanje problema. Uz pomoć mentora, stekli smo fundamentalno znanje koje možemo dalje samo proširivati.’’-Luka Ljumović

Petar Jovanović, Učenik

,,Inspirativno je vidjeti kako starije generacije naše struke prenose štafetu znanja budućim generacijama’’