loader image
Programiranje ya djecu

Više od programiranja

Šta ćeš naučiti

Kursevi više od programiranja su namijenjeni djeci uzrasta od 5 do16 godina.

Digitalna Akademija ima tri programa u ponudi Više od programiranja-Pčelice, Više od programiranja – Osnovni nivo i Više od programiranja – Napredni nivo.

Na programu Više od programiranja-Pčelice (uzrast 5-7) djeca će: 

 • Savladati osnove računarskog načina razmišljanja: evaluaciju, analizu, dekompoziciju, analogiju i generalizaciju.
 • Upoznati način funkcionisanja robota i isprogramirati robote upotrebom opisnog koda.
 • Ojačati samopouzdanje, strpljenje i upornost.
 • Razvijati logiku i kreativno razmišljanje.


Na programu
Više od programiranja- Osnovni nivo (8-12 i 13-16 godina) djeca će:

 • Naučiti osnovne programerske koncepte koristeći programski alat “Scratch” odnosno “App Inventor”.
 • Isprogramirati čak 9 igrica u Scratch-u, odnosno 8 aplikacija za mobilni uređaj.
 • Ojačati samopouzdanje.
 • Unaprijediti kognitivnu inteligenciju i kreativno razmišljanje.
 • Unaprijediti tri aspekta emocionalne inteligencije.
 • Naučiti osnovne vještine prezentacije
  .

Na programu Više od programiranja- Osnovni nivo (8-12 i 13-16 godina) djeca će:
Naučiti naprednije programerske koncepte koristeći programski alat “Scratch” odnosno “App Inventor”.

 • Isprogramirati čak 8 igrica u Scratch-u, odnosno 7 aplikacija za mobilni telefon u App Inventoru.
 • Ojačati samopouzdanje.
 • Vježbati kognitivnu inteligenciju i kreativno razmišljanje.
 • Unaprijediti dva aspekta emocionalne inteligencije.
 • Unaprijediti vještine prezentacije.

O kursu

Digitalna Akademija, ima za cilj razvijanje vještina važnih za uspjeh u digitalnom dobu. To su digitalne vještine, emocionalna inteligencija i kreativnost.

Zbog toga su naši kursevi “Više od programiranja” osmišljeni tako da se u središtu kursa nalazi učenje programiranja, a kroz pažljivo osmišljene dodatne sadržaje se vježbaju kompetencije Emocionalne inteligencije i Kreativnog razmišljanja.

Posebnu pažnju poklanjamo vještinama prezentacije, tako da učimo i unaprijeđujemo vještine prezentacije polaznika.

 • Kursevi više od programiranja su namijenjeni djeci uzrasta 5 do16 godina.
 • Polaznike pretvaraju u kreatore u digitalnom svijetu.
 • Veoma ozbiljne vještine učimo isključivo kroz igru. Zato časovi nijesu naporni.
 • Kursevi se održavaju jednom sedmično.
 • Termini su usklađeni sa školskim i kalendarom državnih praznika.
 • Radi se u malim grupama od maksimalno 12 polaznika.
 • Alati koje koristimo u radu su prilagođeni uzrastu djeteta.
 • Djeca uzrasta 5 do 7 godina računarski način razmišljanja i osnove kodiranja uče uz robote.
 • Djeca uzrasta 8 do 12 godina programiranje uče uz Scratch, a za tinejdžere uzrasta 13 do 16 godina učenje programiranja se odvija uz app inventor ili HTML, CSS i JAVASCRIPT.

Plan i program

Uzrast: 5-7 godina.

Alat: Roboti prilagođeni uzrastu djeteta i druga didaktička sredstva za učenje računarskog načina razmišljanja.

Trajanje: 14 sedmica

Učestalost časova: jednom sedmično 90 minuta.

Zašto upisati dijete: Ako želite da vaše dijete stekne aktuelne i važne vještine za digitalno doba i zakorači u svijet programiranja na pravi način ovaj kurs je pravi izbor. 

Pohađanjem ove edukacije vaše dijete će:

Savladati osnove računarskog načina razmišljanja: evaluaciju, analizu, dekompoziciju, analogiju i generalizaciju.

Upoznati način funkcionisanja robota i isprogramirati robote upotrebom opisnog koda.

Ojačati samopouzdanje, strpljenje i upornost.

Razvijati logiku i kreativno razmišljanje.

Predavači: Treneri obučeni za rad sa BeeBot-ovima, treneri sertifikovani za podučavanje Magical Methods programa i treneri sertifikovani za program razvoja socijalno emocionalne inteligencije.

Uzrast: 8-12 i 13-16 godine.

Programski jezik: Mlađi polaznici programiranje uče u alatu Scratch, a stariji u alatu App Inventor.

Trajanje: 14 sedmica

Učestalost časova: jednom sedmično dvočas (90 minuta)

Zašto upisati dijete: Ako želite da vaše dijete postane gospodar digitalnih tehnologija, savlada jedan programski jezik, unaprijedi svoju emocionalnu inteligenciju, kreativnost i vještine prezentacije ovaj kurs je pravi izbor.

 

Pohađanjem ove edukacije vaše dijete će:

 • Naučiti osnovne programerske koncepte koristeći programski alat “Scratch” odnosno “App Inventor”.
 • Isprogramirati čak 9 igrica u Scratch-u, odnosno 8 aplikacija za mobilni uređaj.
 • Ojačati samopouzdanje.
 • Unaprijediti kognitivnu inteligenciju i kreativno razmišljanje.
 • Unaprijediti tri aspekta emocionalne inteligencije.
 • Naučiti osnovne vještine prezentacije.

Predavači: Treneri obučeni za rad u Scratch-u i App Inventoru, treneri sertifikovani za podučavanje Magical Methods programa i treneri sertifikovani za program razvoja socijalno emocionalne inteligencije.

Uzrast: 8-12 i 13-16 godine.

Programski jezik: Mlađi polaznici programiranje uče u alatu Scratch, a stariji u alatu App Inventor.

Trajanje: 14 sedmica

Učestalost časova: jednom sedmično dvočas (90 minuta)
Zašto upisati dijete:  Ovaj kurs je namijenjen polaznicima koji su savladali osnovni kurs i koji žele da nastave učenje programiranja.  Fokus je na samostalnom riješavanju programerskih zadataka-izazova. Ovakvo samostalno riješavanje izazova jača logiku i samopouzdanje učenika, koje će djeci koristiti ne samo za programiranje već za sve segmente života. 

Pohađanjem ove edukacije vaše dijete će:

 • Naučiti naprednije programerske koncepte koristeći programski alat “Scratch” odnosno “App Inventor”.
 • Isprogramirati čak 8 igrica u Scratch-u, odnosno 7 aplikacija za mobilni telefon u App Inventoru.
 • Ojačati samopouzdanje.
 • Vježbati kognitivnu inteligenciju i kreativno razmišljanje.
 • Unaprijediti dva aspekta emocionalne inteligencije.
 • Unaprijediti vještine prezentacije.

Predavači: Treneri obučeni za rad u Scratch-u i App Inventoru, treneri sertifikovani za podučavanje Magical Methods programa i treneri sertifikovani za program razvoja socijalno emocionalne inteligencije.

PREDAVAČ
Bojana Đukanović
Bojana Đukanović
Vaspitačica
PREDAVAČ
Jasna Pejović
Jasna Pejović
CEO
PREDAVAČ
Valentina Radulović
Valentina Radulović
Direktorka za inovacije
PREDAVAČ
Aleksandra Gačević
Aleksandra Gačević
Konsultant za digitalni marketing

Još kurseva od članice DigitalBee

Iskustva polaznika

Kurs info

Datum početka: 15.02.2022
Datum završetka: 15.05.2022
Broj učesnika: 12
Trajanje kursa: 21
Nivo: Osnovni, Napredni
Cijena kursa: 240
Sertifikovan: Da
Programiranje
Više od programiranja
DigitalBee

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Prijavna forma - Korteks akademija 2021/2022