loader image
softare testing croped

Softversko testiranje – kompletan vodič

Šta ćeš naučiti na kursu

Opis kursa

Testiranje softvera je jedini komercijalni kurs u okviru Cortex akademije. Cjelokupan kurs biće realizovan uživo, u trajanju od 9 mjeseci.

Kurs je veoma intenzivan i zahtijeva punu posvećenost. Predavanja i vježbe će se izvoditi dva puta sedmično (po 3h), u poslijepodnovnim časovima kako bi oni polaznici kursa koji su zaposleni mogli da usklade svoje obaveze.

Svi polaznici kursa će po uspješnom završetku istog dobiti potvrdu o pohađanju i pismo preporuke od strane predavača.

Kurs interesentima/početnicima, bez prethodnog znanja u ovoj oblasti, daje širokopojasnu sliku domena testiranja ujedno pružajući potrebne alate, ideje, koncepte i tehnike kako bi u budućnosti postali dobri inženjeri za testiranje softvera.

Ovaj kurs pokriva različite aspekte QA-a, od osnovnih/bazičnih, preko visokih tehnologija, specifičnih QA koncepata, te odgovara na razne moderne probleme kreiranja dizajna na efikasan i produktivan način, kao i korišćenja alata koji se najčešće koriste u testiranju, te Unix-a, SQL-a itd.

Kurs polaznicima omogućava shvatanje svih modela softverskog testiranja i njihovu primjenu u cilju unapređenja kvaliteta.

Usvojena znanja sa ovog kursa, kao i vještine koje će polaznici steći u okviru svih poglavlja, olakšaće im početak uspješne karijere u ovoj perspektivnoj oblasti IT-ja.

Predavač i mentor na ovom kursu je Marko Dragović, Testing Expert u kompaniji Amdocs koji posjeduje decenijsko ikustvo u ovom polju.

Prikaži više

Kome je ovaj kurs namjenjen?

 • Osobama koje prvi put započinju svoju karijeru i ulaze u svijet IT-a, softvera;
 • Osobama koje žele naučiti testiranje softvera;
 • Testerima softvera koji žele da steknu bolja znanja u svojoj oblasti;
 • Osobama koje traže honorarni ili freelance posao u domenu testiranja softvera;
 • Osobama koje žele promijeniti svoju trenutnu karijeru i krenuti u novu oblast testiranja softvera;
 • Programerima koji žele raditi na svojim Unit Test vještinama i njihovom unapređenju;
 • Osobama koje žele poboljšati kvalitet svojih softverskih proizvoda i podići povjerenje klijenta na veći nivo.

Plan i program

 • Uvod
 • Sedam principa testiranja
 • Testni proces
 • Aktivnosti testnog procesa:
  • Planiranje,
  • Monitoring/Kontrola,
  • Testna analiza,
  • Test dizajn,
  • Test implementacija,
  • Testno izvršavanje,
  • Kompletiranje testiranja
 • Psihologija testiranja
 • Načini dobre komunikacije
 • Programer Vs. Tester – načini razmišljanja
 • Modeli životnog ciklusa razvoja softvera – termini i pojašnjenja
 • Razvoj softvera & Modeli softverskog testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Tipovi testiranja
 • Testiranje održavanja
 • Analiza zahtjeva/promjena tehničkih uslova
 • Osnove statičkog testiranja – Statička analiza
 • Proces ispitivanja
 • Uloge i odgovornosti u formalnom ispitivanju:
  • Autor,
  • Menadžment,
  • Stručni saradnik,
  • Rukovodilac,
  • Ocjenjivači
 • Tipovi ispitivanja:
  • neformalan,
  • tipičan prelaz,
  • tehnički pregled,
  • inspekcija
 • Tehnike ispitivanja:
  • ad-hok,
  • zasnovan na kontrolnoj listi,
  • zasnovan na scenariju i suvim izvršavanjima, zasnovan na ulozi,
  • zasnovan na perspektivi

 • Tehnike testiranja: tehnika crne kutije, tehnika bijele kutije, tehnika zasnovana na iskustvu
 • Tehnika crne kutije (tehnika ponašanja)
 • Tehnika bijele kutije
 • Tehnika zasnovana na iskustvu
 • Organizacija testiranja
 • Planiranje i procjena testiranja
 • Praćenje i kontrola testova
 • Izvještavanje
 • Rizici i testiranje
 • Upravljanje problemima
 • Razmatranje alata za testiranje: direktno upotrebljivi u testiranju ili alati za menadžment u testiranju
 • Svrha alata za testiranje
 • Prednosti alata za izvršavanje testova (automatizacija)
 • Rizici alata za izvršavanje testova (automatizacija)
 • Testiranje zasnovano na podacima
 • Testiranje vođeno ključnim riječima
 • Testiranje zasnovano na modelu
 • Efektivno korišćenje alata
 • Uvod
 • Šta predstavlja web testiranje
 • Kontrolna lista web testiranja
 • Testiranje funkcionalnosti (“Functional testing”)
 • Testiranje upotrebljivosti (“Usability testing”)
 • Testiranje interfejsa („Interface Testing“)
 • Testiranje kompatibilnosti („Compatibility Testing“)
 • Testiranje performansi („Perfomance Testing“)
 • Vrste WEB testiranja
 • Tester “mindset” – web testiranje
 • Pregled i instalacija
 • Kreiranje tabela
 • Umetanje podataka unutar tabela
 • CRUD komande: (Create-Read-Update-Delete)
 • String funkcije
 • Prečišćavanje izbora
 • Agregatne funkcije
 • Preispitivanje tipova podataka
 • Logički operatori
 • Uvod u Unix
 • Osnovne Unix komande za navigaciju po direktorijumima
 • Korisne komande Unix-a
 • Unix File Management
 • Izvršavanje Unix komandi
 • Unix File System
 • Kreiranje novog user-a/account-a
 • Dodavanje admin privilegija
 • Izlistavanje svih user-a
 • Promjena šifre
 • Brisanje korisnika
 • Dodatne korisne komande
 • Projekat 1: Formiranje korisnika u CRM-u (MNE)
 • Projekat 2: Plaćanje računa preko fajla (MNE)
 • Projekat 3: CHARGING_XML_STUDIO (MNE)
 • Projekat 4: Masovna promjena broja telefona (MNE)
 • Projekat 5: Bank payments splitting enhancement (ENG)
 • NOTE 1: Polaznici na realnim problemima na MNE i ENG jeziku rade izradu kompleksnih QA testnih planova i QA testnih kalendara sa testnim slučajevima (TCs) na kraju rade test iz ove oblasti koji će se strogo ocjenjivati.
 • NOTE 2: Poglavlje 10 se radi paralelno sa svim prethodnim poglavljima zbog svoje kompleksnosti, težine i velikog vremenskog okvira neophodnog za njegovo kompletiranje.
 • NOTE 3: Poglavlje 10 predstavlja najvažnije poglavlje gdje se sva prethodna poglavlja isprepliću, primjenjuju i analiziraju.
 • Uvod u webservise
 • SOAP UI osnovne mogućnosti
 • Testiranje webservisa – SOAP UI manual
 • Testiranje webservisa – SOAP UI automatizacija
 • SOAP UI REST API – manual
 • SOAP UI REST API – automatizacija
 • REST API – Json validacija i verifikacija
 • Security Testing
PREDAVAČ
Marko Dragović
Marko Dragović
Testing Expert at Amdocs

Još kurseva od ICT Cortex

ICT Cortex

C# osnove za početnike

Besplatno

ICT Cortex

SQL server

20

Besplatno

ICT Cortex

Angular – Kompletan vodič

Besplatno

Kurs info

Datum početka: 01.02.2024.
Datum završetka: 01.10.2024.
Cijena kursa: na upit
Sertifikovan: Ne
Naziv: Softwersko testiranje - Kompletan vodič - Bootcamp
Softwersko testiranje - Kompletan vodič - Bootcamp
ICT Cortex

Help desk

HR Platforma

Registar članica