loader image
agile

Projektni menadžment

Šta ćeš naučiti

Kurs “Projektni menadžment” polaznicima omogućava da se upoznaju sa najznačajnijim aspektima projektnog menadžmenta kroz njegove osnovne faze iniciranja, planiranja, egzekucije, monitoringa i kontrole, do faze zatvaranja projekta. Obrađuju se osnovne oblasti znanja projektnog menadžmenta koje je postavio PMI, a koji su predstavljeni u PMBOK, jednoj od najznačajnijih knjiga u oblasti projektnog menadžmenta. Posebno je dat akcenat na praktičnu upotrebu principa projektnog menadžmenta u internacionalnom okruženju, tj. kada je potrebno voditi timove sa različitih lokacija. Na kraju, rezervisan je dio posvećen agilnom menadžmentu, preciznije SCRUM-u kao najpopularnijem metodu razvoja softverskih projekata na međunarodnom nivou.

O kursu

Obuka je namijenjena svima onima koji žele da se bave projektnim menadžmentom ili bar žele da istraže metode istog, a posebno onima koji žele da karijeru grade sarađujući sa međunarodnim kolegama i klijentima. Ovaj kurs će se održavati jednom sedmično, u periodu od 3 mjeseca, u trajanju od 1h – 1h 30m. Program je zamišljen, da pored teoretskog dijela, uključuje i praktične radionice u kojima bi polaznici na praktičnim poslovnim situacijama vježbali novostečena znanja uz povratne informacije od strane predavača.

Plan i program

Prvi modul predstavlja osnove projektnog menažmenta i njegove sastavne djelove. Pored upoznavanja sa ključnim pojmovima i praksama projektnog menadžmenta, govori se i o ulozi samog projektnog menadžera, sa posebnim akcentom na menadžment timovima i klijentima u internacionalnom okviru. Plan rada:

 • Osnove projektnog menadžmenta. (I nedjelja)
 • Uticaj okruženja na projekat. Uloga projektnog menadžera. (II nedjelja)

Ovaj modul detaljnije analizira oblasti znanja i njihovu međusobnu korelaciju u okviru projektnog menadžmenta. To prevashodno podrazumijeva predstavljanje koje su to oblasti znanja projektnog menadžmenta, koje inpute traži svaka ta oblast, kako bi se različitim tehnikama i instrumentima ti inputi obradili i kreirao potreban output za svaku oblast. Plan rada:

 • Menadžment integracije projekta. Menadžment obima projekta. (III nedjelja)
 • Menadžment rasporeda projekta. Menadžment troškova projekta. (IV nedjelja)
 • Menadžment kvalitetom. Menadžment resursima. (V nedjelja)
 • Menadžment komunikacije. Menadžment rizikom. (VI nedjelja)
 • Menadžment nabavkama. Menadžment stejkholderima. (VII nedjelja)

Kroz treći modul detaljnije se sagledavaju osnovne faze projekta: iniciranje, planiranje, egzekucija, monitoring i kontrolu, zatvaranje projekta. Plan rada:

 • Iniciranje projekta. Planiranje projekta. (VIII nedjelja)
 • Egzekucija projekta. Monitoring i kontrola. Zatvaranje projekta. (IX nedjelja)

U četvrtom modulu prezentuje se agilni menadžment, sa posebnim fokusom na SCRUM metodologiju kao najpopularniju metodologiju razvoja softverskih projekata. Ovaj modul uključuje i demonstraciju jednog od najpopularnijih softvera za agilno upravljanje projektima, a to je JIRA. Plan rada:

 • Agile management (nedjelja X)
 • SCRUM. Jira. (nedjelja XI)

Peti modul predviđen je kao prostor da se sprovedu praktične radionice u kojima bi polaznici kursa imali priliku da na realnim situacijama kao što su prijave tendera, pisanje projekata, upravljanje timom, prezentacija projekta relevantnim stejkholderima, itd. steknu predstavu šta je to projektni menadžment u praksi. Plan rada:

 • Radionica 1: prijava na tender (XII nedjelja) 
 • Radionica 2: planiranje projekta (XIII nedjelja)
 • Radionica 3: JIRA – upravljanje projektom  (XIV nedjelja)
PREDAVAČ
Aleksandar Radanović
Aleksandar Radanović
Project Manager

Još kurseva od članice Omnitech MNE

Omnitech MNE

Data Science for dummies

10

Besplatno

Omnitech MNE

Fundamentals of Web App Development

15

Besplatno

Omnitech MNE

Content writing

6

Besplatno

Iskustva polaznika

Kurs info

Datum početka: 08.02.2022.
Datum završetka: 10.05.2022.
Broj učesnika: 6
Trajanje kursa: 18h
Nivo: Početni
Cijena kursa: Besplatno
Sertifikovan: Ne
Projektni menadžment
Projektni menadžement
Omnitech MNE

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Prijavna forma - Korteks akademija 2021/2022