loader image
Osnove web kodiranja

Osnove web kodiranja

Šta ćeš naučiti

Opšti ishodi: 

 • Polaznici su upoznati sa osnovama frontend kodiranja;
 • Polaznici razumiju važnost web dizajna i testiranja; 
 • Polaznici se koriste savremenim alatima za komunikaciju; 

Specifični: 

 • Polaznici razumiju značaj komunikacije u radnoj atmosferi sa specijalizovanim ulogama;
 • Polaznici prepoznaju radne uloge u produkcionom okruženju: projektni menadžer, dizajner, programer, tester;
 • Individualno i samostalno razumiju greške i načine unaprjeđenja zadatka; 
 • Polaznici shvataju važnost metoda rada (Agile Scrum) u IT kompanijama

O kursu

Edukacija je podijeljena u šest modula: 

 • Modul 1: Uvod u program obuke 
 • Modul 2: Priprema projektnog zadatka 
 • Modul 3: Analiza dostavljenog Web Dizajna
 • Modul 4: Proces kodiranja uz konsultacije 
 • Modul 5: Testiranje izrađenog materijala
 • Modul 6: Naučene lekcije i preporuke za dalji rad

 

Ukupno trajanje kursa: 12 nedjelja.

Opterećenje u satima je predstavljeno u nastavku:  

 • I nedjelja – 3h predavanje / 2h samostalnog rada;  
 • II nedjelja – 2h predavanje / 6h samostalnog rada; 
 • III nedjelja – 1h predavanje /1h konsultacije / 10h samostalnog rada; 
 • IV nedjelja – 1h predavanje /1h konsultacije / 10h samostalnog rada; 
 • V nedjelja – 1h konsultacije / 10h samostalnog rada;
 • VI nedjelja – 1h konsultacije / 10h samostalnog rada;
 • VII nedjelja –  1.5h predavanje / 5h samostalnog rada; 
 • VIII nedjelja –  1h konsultacije / 10h samostalnog rada
 • IX nedjelja –  1h konsultacije / 10h samostalnog rada
 • X nedjelja –  1h konsultacije / 10h samostalnog rada
 • XI nedjelja – 2h predavanje / 5h samostalnog rada; 
 • XII nedjelja – 1.5h predavanje /0.5h konsultacije / 4h samostalnog rada /1.5h prezentacije; 

 

Edukacija je namijenjena pojedincima koji na pragu svoje karijere traže priliku da istestiraju znanje osnova web kodiranja na praktičnim primjerima.

Plan i program

Ciljevi modula:

 • Upoznavanje sa značajem praktičnog indivudalnog rada; 
 • Podsticanje metode individualnog istraživanja materije; 
 • Podsticanje razmjene iskustava i integrisanja novih znanja kroz lične primjere rada; 
 • Razumijevanje važnosti komunikacionih i radnih alata u produkcionom okruženju; 
 • Shvatanje značaja Agile Scrum metode rade; 

 

Tok rada:

 • I korak: Struktura rada i trajanje programa
  • Predavanje (0.5): Upoznavanje grupe sa konceptom programa; 
 • II korak: Upoznavanje sa alatima za komunikaciju
  • Predavanje (0.5): Upoznavanje grupe sa pristupnim podacima i alatima poput Slack-a, Jire; 
 • III korak: Upoznavanje sa alatima za rad
  • Predavanje (0.5): Upoznavanje grupe sa tehničkim programima koji će se koristiti u radu; 
 • IV korak: Metode rada i planiranja
  • Predavanje (1.5): Važnost procesa rada i uloga učesnika u produkcionom okruženju; Primjeri iz prakse; 
  • Samostalni rad (2h): Istraživanje prednosti i mana Agile Scrum pristupa u kodiranju/produkcionom okruženju; 

 

Napomena: Predavanja podrazumijevaju uključivanje učesnika u razgovor s ciljem razmjene iskustava i kvalitetnije motivacije pojedinaca/grupe.

Ciljevi modula:

 • Bolje razumijevanje razvojnog procesa i uloga u domenu frontend rada;
 • Razumijevanje značaja komunikacije u realnom produkcionom okruženju; 
 • Razumijevanje primjera iz prakse koje može da primijeni u praktičnom radu; 
 • Informisanje o Tailwind biblioteci i značaju za dalji proces rada; 
 • Osnaživanje samostalnog istraživanja i rada; 

 

Tok rada:

 • I korak: Priprema projektnog zadatka 
  • Predavanje (0.5): Važnost razumijevanja procesa vođenja projekta kroz primjere iz prakse; 
 • II korak: Zahtjev klijenta 
  • Predavanje (0.5): Pojašnjenje važnosti zahtjeva klijenta u procesu izrade rješenja; 
 • III korak: Planiranje izrade zadatka 
  • Predavanje (0.5): Značaj planiranja izrade projekta na praktičnom primjeru; 
  • Samostalni rad (4h): Učesnici imaju zadatak da na jednostavnom primjeru naprave plan izrade projekta;  
 • IV korak: Podešavanje okruženja
  • Konsultacije (0.5h): Korišćenje Tailwind biblioteke; 
  • Samostalni rad (7h): Istraživanje i primjena znanja o Tailwindu kroz 3-5 mini zadatka;  

 

Napomena: Predavanja podrazumijevaju uključivanje učesnika u razgovor s ciljem razmjene iskustava i kvalitetnije motivacije pojedinaca/grupe.

Ciljevi modula:

 • Razumiju osnovne elemente veb dizajna;
 • Razumiju značaj komunikacije sa dizajnerom;
 • Revidiraju plan plan izrade projekta u odnosu na novodobijena znanja/informacije;
 • Grade odnose prema vrijednosti dizajna u ukupnom procesu;
 • Podstiču se na razgovor i ohrabruju da postave pitanja u situacijama gdje nemaju dovoljno informacija/nisu razumjeli materiju; 

Tok rada:

 • I korak: Upoznavanje s elementima dizajna 
  • Predavanje (1h): Prezentovanje dizajn rješenja i iskustveni pristup ključnim elementima; 
  • Samostalni rad (3h): 
   • Učesnici dobijaju zadatak da svojim jezikom i služeći se iskustvenim prenosom znanja, daju komentar na dostavljeni dizajn, u formatu po izboru; 
 • II korak: Konsultacije povodom konverzije PSD-a formata u HTML, CSS; 
  • Konsultacije (1h): Od učesnika se traže pitanja i nedoumice oko dostavljenog dizajna i načina konverzije u kod; 

 

Napomena: Predavanja podrazumijevaju uključivanje učesnika u razgovor s ciljem razmjene iskustava i kvalitetnije motivacije pojedinaca/grupe.

Ciljevi modula:

 • Bolja povezanost sa potrebama tržišta rada; 
 • Razumijevanje različitih segmenata rada u razvojnom okruženju (zahtjev, dizajn, planiranje, kodiranje, testiranje, dokumentovanje)
 • Podspješivanje samostalnog učenja uz dostupne konsultacije; 
 • Savladanje osnova HTML, CSS; 
 • Savladavanje Tailwind biblioteke; 
 • Razumijevanje značaja Google Chrome ekstenzija/alata; 

 

Tok rada:

 • I korak: Tehnički zahtjevi i upoznavanje sa bibliotekama; 
  • Predavanje (1h): Pojašnjenje tehničkih principa i zahtjeva; 
 • II korak: Praktični individualni rad uz konsultacije; 
  • Konsultacije (1h nedjeljno): Provjera rada i upućivanje na greške/unaprjeđenja na nedjeljnom nivou; 
  • Samostalni rad (10h nedjeljno): 
   • I segment: Uvidom u dizajn i na osnovu primjera planiranja projekta, učesnik daje prijedlog izrade praktičnog zadatka; 
   • II segment: Učesnik III nedjelje samostalno kodira Zadatak 1 u razvojnom okruženju; Nakon testiranja, učesnik dobija Zadatak 2, koji izrađuje tokom naredne III nedjelje; 
    • Zadatak 1: Konverzija PSD1 fajla u HTML, CSS; 
    • Testiranje (funkcionalno i vizuelno)
    • Zadatak 2: Konverzija PSD2 fajla u HTML, CSS; 
    • Testiranje (funkcionalno i vizuelno)

 

Napomena: Predavanja podrazumijevaju uključivanje učesnika u razgovor s ciljem razmjene iskustava i kvalitetnije motivacije pojedinaca/grupe.

Ciljevi modula:

 • Razumijevanje značaja testiranja; 
 • Razlikovanje vizuelnog i funkcionalnog testiranja; 
 • Sposobnost objektivnog sagledavanja sopstvenog rada;
 • Učenje na greškama: prijedlozi za unaprjeđenja; 
 • Razumijevanje značaja dokumentovanja procesa; 

Tok rada:

 • I korak: Vizuelno testiranje 
  • Predavanje (1h): 
   • Iskustveno pojašnjenje značaja vizuelnog testiranja; 
   • Primjeri iz prakse; 
  • Samostalni rad(2.5h): 
   • Primjena naučenog na sopstveni zadatak: 
    • Zadatak 1: Nakon tri nedjelje praktičnog rada; 
    • Zadatak 2: Nakon završne tri nedjelje praktičnog rada; 
   • Dokumentacija test analize; 
 • II korak: Funkcionalno testiranje
  • Predavanje (1h): 
   • Iskustveno pojašnjenje značaja funkcionalnog testiranja; 
   • Primjeri iz prakse; 
  • Samostalni rad(2.5h): 
   • Primjena naučenog na sopstveni zadatak:
    • Zadatak 1: Nakon tri nedjelje praktičnog rada; 
    • Zadatak 2: Nakon završne tri nedjelje praktičnog rada;  
   • Dokumentacija test analize; 

 

Napomena: Predavanja podrazumijevaju uključivanje učesnika u razgovor s ciljem razmjene iskustava i kvalitetnije motivacije pojedinaca/grupe.

Ciljevi modula:

 • Prepoznavanje stečenih vještina; 
 • Prezentovanje finalnih rješenja; 
 • Obezbijediti feedback na rad; 
 • Sprovesti evaluaciju programa; 

Tok rada:

 • I korak: Individualne prezentacije rješenja; 
  • Konsultacije (0.5h): 
   • Upoznavanje grupe sa značajem prezentacije rada; 
   • Konsultacije oko formata; 
  • Prezentacije: 
   • Samostalni rad (3h): Priprema prezentacije; 
   • Izlaganje (1.5h): Prema dogovorenom redoslijedu, svaki učesnik prezentuje sadržaj u trajanju do 10 minuta; Format i način prezentacije učesnici biraju sami; 
 • II korak: Evaluacija rada učesnika i mentora;
  • Predavanje (0.5h): Upoznavanje sa strukturom i način ispunjavanja EPR evaluacionih listova; 
  • Samostalni rad (1h): Evaluacija učesnika i mentora; 
  • Završni feedback (0.5h): Komentar evaluacije i završne riječi; 

 

Napomena: Predavanja podrazumijevaju uključivanje učesnika u razgovor s ciljem razmjene iskustava i kvalitetnije motivacije pojedinaca/grupe.

PREDAVAČ
Danilo Purić
Danilo Purić
CTO
PREDAVAČ
Amra Jukić
Amra Jukić
PM assistant & mentor

Još kurseva od članice Bild Studio

Iskustva polaznika

Vladimir Djukanovic, Sovos

“Biti praktikant u Bild Studiju pokazalo se kao nevjerovatno iskustvo koje je u potpunosti ispunilo, čak i prevazišlo, sva moja očekivanja”.

Neda Jelić, B-one

“Tokom studiranja nisam imala iskustvo sa praktičnom primjenom svoje struke, međutim, praksa Bild Studija mi je omogućila da učim od najboljih i proširim svoje znanje kroz rad na realnim projektima. Nadam se da ću uskoro postati član Bild tima.”

Darko Kašćelan, Bild Studio

U Bild Studiju sam dobio priliku da radim sa mladim i izuzetno talentovanim programerima. Na pravom sam mjestu za početak i razvoj uspješne karijere.

Mirjana Cvijetić, Bild Studio

Praksa u Bild Studiju je izvrsna prilika da uvećam svoje znanje i steknem iskustvo u oblasti koja me interesuje. Rad u grupi sa vrhunskim stručnjacima, od kojih su svi spremni da podijele svoje znanje, je zaista neprocjenjivo iskustvo koje nas uvijek motiviše da radimo bolje i učimo više.

Veselin Kontić, SynergySuite

Učenje. Učenje. Učenje. Gomile knjiga, tutorijala, zatim razni sajtovi za učenje kao što su: Pluralsight, Coursera, edX, FreeCodeCamp, Codecademy, W3Schools, itd. Vrlo intezivno!

Vedran Lunić, Atlassian

Zahvaljujući velikoj posvećenosti mentora, za kratko vrijeme sam naučio dosta novih tehnologija koje se koriste u modernom programiranju.

Filip Anđelić, Oykos Development (CEO & Founder)

Slobodno mogu reći da je po svemu što nudi i klijentima i zaposlenima, Bild Studio jedinstven u ovom regionu. Iskreno, dok sam bio na praksi više stvari vezanih za programiranje sam naučio ovdje, nego na svim ostalim mjestima ukupno, i taj proces je i dalje u toku.

Miloš Dimić, Ovation BBDO

Kad pohađate prakse kakva je bila Velika ljetnja praksa, razlika u odnosu na prosječan radni dan zaposlenog nije velika. Praksa je bila intezivna u svakom pogledu, nije bilo praznog hoda, a iako su neki projekti bili eksperimentalnog tipa rađeni su odgovorno, pa je prelaz sa prakse na konkretne zadatke bio… svilen.

Miloš Darmanović, Infinum

Praksa u bild studiju bila je ulazak u svijet digitalnog dizajna koji sam mjesecima otkrivao uz savjete vrhunskih mentora i uz pomoć tadašnjih kolega. Dobro odrađena praksa preporučila me za posao u bild studiju, a posao u buildu me preporučio za sve buduće poduhvate u oblasti UX-a. Po uzoru na moje mentore sada i sam imam želju da približim UX mladim ljudima i pokušam privući što više njih da se bavi ovom interesantnom granom dizajna.

Jovana Djuricic, Bild Studio

Praksa mi je omogućila da zakoračam u IT svijet. Kao neko ko je ekonomista, u okviru prakse sam imala priliku da stičem nova znanja i dobijem vještine koje su mi omogućile zaposlenje u kompaniji.

Vladimir Djukanovic, Sovos

“Biti praktikant u Bild Studiju pokazalo se kao nevjerovatno iskustvo koje je u potpunosti ispunilo, čak i prevazišlo, sva moja očekivanja”.

Neda Jelić, B-one

“Tokom studiranja nisam imala iskustvo sa praktičnom primjenom svoje struke, međutim, praksa Bild Studija mi je omogućila da učim od najboljih i proširim svoje znanje kroz rad na realnim projektima. Nadam se da ću uskoro postati član Bild tima.”

Darko Kašćelan, Bild Studio

U Bild Studiju sam dobio priliku da radim sa mladim i izuzetno talentovanim programerima. Na pravom sam mjestu za početak i razvoj uspješne karijere.

Mirjana Cvijetić, Bild Studio

Praksa u Bild Studiju je izvrsna prilika da uvećam svoje znanje i steknem iskustvo u oblasti koja me interesuje. Rad u grupi sa vrhunskim stručnjacima, od kojih su svi spremni da podijele svoje znanje, je zaista neprocjenjivo iskustvo koje nas uvijek motiviše da radimo bolje i učimo više.

Veselin Kontić, SynergySuite

Učenje. Učenje. Učenje. Gomile knjiga, tutorijala, zatim razni sajtovi za učenje kao što su: Pluralsight, Coursera, edX, FreeCodeCamp, Codecademy, W3Schools, itd. Vrlo intezivno!

Vedran Lunić, Atlassian

Zahvaljujući velikoj posvećenosti mentora, za kratko vrijeme sam naučio dosta novih tehnologija koje se koriste u modernom programiranju.

Filip Anđelić, Oykos Development (CEO & Founder)

Slobodno mogu reći da je po svemu što nudi i klijentima i zaposlenima, Bild Studio jedinstven u ovom regionu. Iskreno, dok sam bio na praksi više stvari vezanih za programiranje sam naučio ovdje, nego na svim ostalim mjestima ukupno, i taj proces je i dalje u toku.

Miloš Dimić, Ovation BBDO

Kad pohađate prakse kakva je bila Velika ljetnja praksa, razlika u odnosu na prosječan radni dan zaposlenog nije velika. Praksa je bila intezivna u svakom pogledu, nije bilo praznog hoda, a iako su neki projekti bili eksperimentalnog tipa rađeni su odgovorno, pa je prelaz sa prakse na konkretne zadatke bio… svilen.

Miloš Darmanović, Infinum

Praksa u bild studiju bila je ulazak u svijet digitalnog dizajna koji sam mjesecima otkrivao uz savjete vrhunskih mentora i uz pomoć tadašnjih kolega. Dobro odrađena praksa preporučila me za posao u bild studiju, a posao u buildu me preporučio za sve buduće poduhvate u oblasti UX-a. Po uzoru na moje mentore sada i sam imam želju da približim UX mladim ljudima i pokušam privući što više njih da se bavi ovom interesantnom granom dizajna.

Jovana Djuricic, Bild Studio

Praksa mi je omogućila da zakoračam u IT svijet. Kao neko ko je ekonomista, u okviru prakse sam imala priliku da stičem nova znanja i dobijem vještine koje su mi omogućile zaposlenje u kompaniji.

Kurs info

Datum početka: 16.01.2022.
Datum završetka: 18.04.2022.
Broj učesnika: 2
Trajanje kursa: 113h
Nivo: Početni
Cijena kursa: Besplatno
Sertifikovan: Ne
Programiranje
Osnove web kodiranja
Bild studio

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Prijavna forma - Korteks akademija 2021/2022