loader image
JavaScript - Kompletni kurs za početnike i napredne

JavaScript – Kompletni kurs za početnike i napredne

Šta ćeš naučiti na kursu

Opis kursa

JavaScript je najvažniji programski jezik koji treba da naučite kao web programer – a uz ovaj kurs ćete biti sigurni da nećete propustiti nijednu stvar koju morate da znate kao JavaScript programer!

Ovo je najsveobuhvatniji i najsavremeniji kurs koji možete pronaći o JavaScript-u – zasnovan je na svom znanju o JavaScriptu I iskustvu u nastavi. To je i kompletan vodič, počevši od osnovnih osnova jezika, kao i opsežna referenca JavaScript jezika i okruženja, osiguravajući da i novopridošlice kao i iskusni JavaScript programeri izvuku mnogo iz ovog kursa!

To je ogroman kurs jer je prepun važnog znanja i korisnog sadržaja. Od osnovnih osnova, preko naprednih koncepata i JavaScript specijalnosti, pa sve do stručnih tema kao što su optimizacija performansi i testiranje – ovaj kurs ima sve. Naš cilj je bio da napravimo vaš izvorni resurs za JavaScript jezik, koji ne možete koristiti samo za učenje, već i kao resurs na koji možete da se vratite i potražite važne teme.

Šta je u kursu?

Ovaj kurs je očigledno prepun sadržaja – stoga vam toplo preporučujemo da pogledate cijeli nastavni plan i program kursa kako biste dobili jasnu predstavu o svim temama koje se obrađuju na kursu. Generalno, evo šta ćete naći na kursu:

 • Savremeni JavaScript od početka: JavaScript sintaksa se vremenom menjala – u ovom kursu ćete naučiti najnoviju sintaksu od početka (ipak ćete naučiti o staroj, tako da možete da radite u BILO KOM JS projektu)
 • SVE Osnove: Promjenljive, konstante, funkcije, kako se skripte učitavaju itd
 • Nizovi i objekti: Istražićemo ove veoma važne strukture podataka veoma detaljno
 • Kontrolne strukture: Shvatite kako da pokrenete kod uslovno iu petljama
 • Pogled iza kulisa: Kako JavaScript motori rade iza kulisa i šta to znači za nas
 • Duboko zaronite u osnovne koncepte: SVE posebne stvari o JavaScript funkciji, različite sintakse
 • Rad sa DOM-om: Kako da dinamički manipulišete veb stranicama putem JavaScript-a (uključujući duboke analize i različite slučajeve upotrebe)
 • Događaji u JavaScript-u: Naučite kako da slušate širok spektar događaja (npr. prevucite i ispustite) i izvršite odgovarajući kod
 • Klase i objektno orijentisano programiranje: Naučite kako da radite sa klasama, prototipovima, ključnom reči „ovo“, funkcijama konstruktora i još mnogo toga
 • Asinhrono i sinhrono programiranje: Istražićemo povratne pozive, obećanja, asinc/avait i druge važne alate i jezičke karakteristike za ispravno izvršavanje koda
 • Http zahtevi: Naučite kako da šaljete Http zahteve putem JavaScript-a
 • Alati, optimizacije i podrška za pregledač: razdvajanje koda, stvaranje malog koda i obezbeđivanje da skripte rade u svim pregledačima – ovo je važno i stoga je pokriveno veoma detaljno
 • Biblioteke i okviri: Saznajte više o bibliotekama kao što je Akios ili okvirima kao što je React.js – zašto su važne i kako da ih koristite
 • Node.js: Dok se fokusiramo na stranu pretraživača tokom većeg dela kursa (jer je sintaksa ista), takođe ćemo imati namenski odeljak o Node.js da naučimo sve o tom JS okruženju hosta
 • Bezbednost i optimizacija performansi: Naravno, bezbednost je važna, kao i performanse – nije iznenađenje što je i jedno i drugo obuhvaćeno kursom!
 • Automatsko testiranje: Ručno testiranje je težak posao i može biti nepouzdano – na ovom kursu ćete takođe dobiti uvod u automatsko testiranje
 •  
Prikaži više

Kome je ovaj kurs namjenjen?

 • Studentima početnicima u razvoju weba koji nemaju ili imaju samo malo iskustva u JavaScript-u;
 • Takođe programeri koji znaju osnove o JavaScript-u i žele da prodube svoje znanje;
 • Napredni JavaScript programeri koji žele da saznaju više o sitnim detaljima i zarone u napredne koncepte;
 • Svi zainteresovani za učenje JavaScript-a i sve o tome kako on funkcioniše;

Plan i program

 • Uvod;
 • Šta je JavaScript?;
 • JavaScript u akciji!;
 • Pridružite se našoj online zajednici;
 • Kako se izvršava JavaScript?;
 • Dinamični i sporiji programski jezici;
 • JavaScript se izvršava u host okruženju;
 • Nacrt kursa – Šta je u ovom kursu?
 • Kako izvući maksimalno iz ovog kursa?
 • Korišćenje resursa;
 • JavaScript vs. Java;
 • Kratka istorija JavaScript-a;
 • Podešavanje razvojnog okruženja;
 • FAQ;
 • Uvod u modul;
 • Postavljanje projekta;
 • Više o kontroli verzija i Git-u;
 • Dodavanje JavaScript-a na websajt;
 • Predstavljamo promjenljive i konstante;
 • Deklarisanje i definisanje promjenljivih;
 • Rad sa promjenljivim i operatorima;
 • Promjenljive i operatori;
 • Razumijevanje početnog koda;
 • Tipovi podataka: brojevi i stringovi (tekst);
 • Korišćenje konstanti;
 • Više o Stringovima;
 • Tipovi podataka i konstante;
 • Vrijeme za vježbanje: promjenljive, konstante, operatori i osnovni tipovi podataka;
 • Predstavljanje funkcija;
 • Dodavanje prilagođene funkcije;
 • Stilovi koda, konvencije i sintaksa;
 • Povratne vrijednosti;
 • (Ne)važnost redosleda koda;
 • Uvod u globalni i lokalni opseg;
 • „Zasjenjene varijable“;
 • Više o Izjavi o “povratku”;
 • Izvršavanje funkcija “indirektno”;
 • „Indirektno“ protiv „Direktno“ izvršavanje funkcije – rezime;
 • Funkcije i obim;
 • Vrijeme za vježbanje: funkcije;
 • Konvertovanje tipova podataka;
 • Miješanje brojeva i žica;
 • Podjela koda na funkcije;
 • Povezivanje svih dugmadi sa funkcijama;
 • Rad sa komentarima koda;
 • Više operatera!;
 • Više osnovnih tipova podataka!;
 • Korišćenje nizova;
 • Kreiranje objekata;
 • Objekti – Uobičajena sintaksa;
 • Pristup podacima o objektu;
 • Nizovi i objekti;
 • Dodavanje funkcije za ponovnu upotrebu koja koristi objekte;
 • undefined, null & NaN;
 • Operator “typeof”.;
 • “nedefinisano”, “null” & “NaN”;
 • Ispravan uvoz skripti sa „odloži“ i „asinc“;
 • Uvoz JavaScripta – rezime;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Efikasan razvoj i otklanjanje grešaka – Pregled;
 • Konfigurisanje IDE izgleda i osećaja;
 • Korišćenje prečica;
 • Rad sa automatskim dovršavanjem i IDE savetima;
 • Instaliranje IDE ekstenzija;
 • Podešavanje podešavanja uređivača;
 • Korišćenje različitih IDE pogleda;
 • Pronalaženje pomoći i rad sa MDN-om;
 • Standard ECMAScript;
 • Kako ispravno “guglati”;
 • Otklanjanje grešaka u JavaScript-u – Pregled;
 • Poruka o grešci! Nema razloga za paniku!;
 • Korišćenje console.log() da pogledate „u kod“;
 • Otklanjanje grešaka sledećeg nivoa pomoću Chrome alata za razvoj i prelomnih tačaka;
 • Testiranje koda se menja direktno u Devtools-u;
 • Otklanjanje grešaka koda direktno unutar VS koda;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Predstavljamo „if“ izjave i logičke (poređenje) operatore;
 • Korišćenje logičkih vrijednosti u uslovima i više o upoređenjima teksta;
 • Korišćenje naredbi „if“;
 • Rad sa “ako”, “drugo” i “drugo-ako”;
 • Pazite kada upoređujete objekte i nizove radi jednakosti!;
 • Logički AND i OR operatori;
 • Razumijevanje prioriteta operatera;
 • if & Bulovi operatori – osnove;
 • Iznad istinitih/netačnih: „Istinitih“ i „Lažnih“ vrijednosti;
 • Prinuda protiv konverzije;
 • Lažne i istinite vrijednosti;
 • Postavljanje većeg primjera projekta („Ubica čudovišta“);
 • Dodavanje funkcije “Napad”;
 • Korišćenje „if“ izjava za provjeru uslova pobjede;
 • Dodavanje više „if“ izjava i „snažnog napada“ funkcionalnosti;
 • Vrijeme je za funkcionalnost “Heal Plaier”!;
 • Kontrolisanje životnog vijeka uslovnog bonusa (bez logičkih operatora!);
 • Dodavanje funkcije “Reset Game”;
 • Provjera korisničkog unosa;
 • Korišćenje globalnih konstanti kao identifikatora u uslovnom kodu;
 • Dodavanje dnevnika uslovne borbe;
 • Predstavljamo ternarni operator;
 • Malo teorije: izjave protiv izraza;
 • Logički operater “Trkovi” i skraćenice;
 • Logički operatori – kratak rezime;
 • Logički operatori i kako oni funkcionišu;
 • Rad sa izjavom “switch-case”;
 • Predstavljamo Loops;
 • Petlja “for”;
 • Petlja “for-of”;
 • Petlja “for-in”;
 • Petlje “while” i “do-while”;
 • Petlje – Osnove;
 • Vrijeme za vježbanje: kontrolne strukture;
 • Kontrolisanje petlji sa “break”;
 • Kontrolisanje iteracija pomoću „nastavi“;
 • Više kontrole sa označenim izjavama;
 • prekinuti i nastaviti;;
 • Bacanje prilagođenih grešaka;
 • Rad sa “tri-catch” za hvatanje i obradu grešaka;
 • Rukovanje greškama;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • ES5 protiv ES6+ („Sledeća generacija JS“) – Evolucija JavaScript-a;
 • Var vs let & const – Predstavljamo „Block Scope“;
 • Razumijevanje “podizanja”;
 • Strogi režim i pisanje dobrog koda;
 • „JavaScript specijaliteti“;
 • Kako se kod analizira i kompajlira;
 • Unutar JavaScript motora – kako se kod izvršava;
 • [DEEP DIVE] JavaScript jezik naspram API-ja pretraživača;
 • Primitivne naspram referentnih vrijednosti;
 • Sakupljanje smeća i upravljanje memorijom;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Rekapitulacija znanja o funkcijama – ono što znamo do sada;
 • Parametri protiv argumenata;
 • Funkcije protiv metoda;
 • Funkcije su objekti!;
 • Izrazi funkcija: Čuvanje funkcija u promjenljivim;
 • Izrazi funkcija naspram deklaracija funkcija;
 • Anonimne funkcije;
 • Rad na projektu: Dodavanje korisničkih izbora igri;
 • Implementacija osnovne logike igre;
 • Predstavljamo funkcije strelice;
 • Različite sintakse funkcije strelice;
 • Kreiranje funkcija;
 • Iznos poruka korisniku;
 • Podrazumijevani argumenti u funkcijama;
 • Uvođenje parametara odmora („Operator odmora“);
 • Kreiranje funkcija unutar funkcija;
 • Razumijevanje funkcija povratnog poziva;
 • Vrijeme za vežbanje: funkcije;
 • Rad sa „bind()“;
 • Funkcije – napredne;
 • Dodavanje bind() projektu Kalkulator;
 • pozovi () i primeni ();
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta su „iterables“ i „array-like objects“?;
 • Kreiranje nizova;
 • Koje podatke možete pohraniti u nizove?;
 • push(), pop(), unshift(), shift() – Dodavanje i uklanjanje elemenata;
 • Metoda splice().;
 • Izbor opsega i kreiranje kopija pomoću slice();
 • Dodavanje nizova u nizove pomoću concat();
 • Preuzimanje indeksa pomoću indekOf() /& lastIndekOf();
 • Pronalaženje stvari: find() i findIndek();
 • Da li je uključeno?;
 • Alternativa for petlji: metoda forEach().;
 • Transformisanje podataka pomoću mape();
 • sort()ing i reverse()ing;
 • Filtriranje nizova pomoću filtera();
 • Gde sijaju funkcije strelice!;
 • Važan metod smanjenja().;
 • Metode ulančavanja u JavaScript-u;
 • Nizovi i stringovi – split() i join();
 • Operater za širenje (…);
 • Razumijevanje destrukturiranja niza;
 • Mape i setovi – Pregled;
 • Rad sa setovima;
 • Rad sa mapama;
 • Mape protiv objekata;
 • Razumijevanje WeakSet-a;
 • Razumijevanje WeakMap-a;
 • Vrijeme za vežbanje: nizovi i iterable;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta je objekat?;
 • Objekti i primitivne vrijednosti;
 • Objekti – Recap;
 • Dodavanje, mijenjanje i brisanje svojstava;
 • Posebni nazivi ključeva i pristup svojstvu uglastim zagradama;
 • Vrste imovine i redosled imovine;
 • Dinamički pristup svojstvima i dinamičko podešavanje svojstava;
 • Svojstva objekta;
 • Demo aplikacija i sintaksa stenografskih svojstava;
 • Renderovanje elemenata na osnovu objekata;
 • For-in petlje i izlazna dinamička svojstva;
 • Dodavanje funkcionalnosti filtera;
 • Razumijevanje „lančanja“ (lančavanje svojstava i metoda);
 • Operator širenja objekata (…);
 • Razumijevanje Object.assign();
 • Destrukturiranje objekata;
 • Provjera postojanja imovine;
 • Predstavljamo “ovo”;
 • Sintaksa skraćenice metode;
 • „Ova“ ključna reč i njeno čudno ponašanje;
 • pozovi() i primeni();
 • Šta pregledač (ponekad) radi na „ovome“;
 • “ovo” i funkcije strelice;
 • “ovo” – Rezime;
 • “ovo”;
 • Getters & Setters;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta je „Objektno orijentisano programiranje“ (OOP)?;
 • Početak rada sa OOP kodom;
 • Definisanje i korišćenje prve klase;
 • Rad sa metodama konstruktora;
 • Polja vs svojstva;
 • Korišćenje i „povezivanje“ više klasa;
 • Vezujuće metode klase i rad sa “ovim”;
 • Dodavanje klase Korpa i Kupovina;
 • Komunikacija može biti izazovna!;
 • Statičke metode i svojstva;
 • Prvi rezime i klase protiv literala objekata;
 • Getters & Setters;
 • Uvođenje nasledstva;
 • Implementacija nasleđivanja;
 • Korišćenje nasleđa svuda;
 • Nadjačavanje metoda i super() konstruktor;
 • super() Izvršenje konstruktora, naručivanje i “ovo”;
 • Različiti načini dodavanja metoda;
 • Private Properties;
 • “Pseudo-privatna” svojstva;
 • Vrijeme za vježbanje: časovi i OOP;
 • Operator “instanceof”.;
 • Ugrađene klase;
 • Razumijevanje deskriptora objekata;
 • klase;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Predstavljamo funkcije konstruktora;
 • Funkcije konstruktora naspram klasa i razumijevanje “novog”;
 • Predstavljamo prototipove;
 • Prototipovi – rezime;
 • Rad sa prototipovima;
 • Lanac prototipa i globalni “objekat”;
 • Konstruktorske funkcije i prototipovi;
 • Klase i prototipovi;
 • Metode u klasama i u konstruktorima;
 • Ugrađeni prototipovi u JavaScript-u;
 • Postavljanje i dobijanje prototipova;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Prvi koraci i planiranje projekta;
 • Kreiranje spiskova projekata i raščlanjivanje podataka elemenata;
 • Počevši od logike “Svitch Project”.;
 • Prenošenje referenci metoda;
 • Premeštanje DOM elemenata;
 • Dodavanje alatke;
 • Dodavanje nasledstva;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Korišćenje „seta podataka“ (atributi podataka-*);
 • Dobijanje dimenzija kutije elemenata;
 • Rad sa veličinama i pozicijama elemenata;
 • DOM i prototipovi;
 • Pozicioniranje Tooltip;
 • Rukovanje pomijeranjem;
 • Rad sa oznakama <template>;
 • Dinamičko učitavanje skripti;
 • Podešavanje tajmera i intervala;
 • Objekti “lokacija” i “istorija”.;
 • Objekat “navigator”.;
 • Rad sa datumima;
 • Funkcija objekta i konstruktora „Greška“.;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Uvod u događaje u JavaScript-u;
 • Različiti načini slušanja događaja;
 • Uklanjanje slušalaca događaja;
 • Objekat “događaj”.;
 • Podržani tipovi događaja;
 • Primjer: Osnovno beskonačno pomeranje;
 • Rad sa „preventDefault()“;
 • Razumijevanje faza “hvatanja” i “bubljenja”.;
 • Propagacija događaja & “stopPropagation()”;
 • Korišćenje delegiranja događaja;
 • Programsko pokretanje DOM elemenata;
 • Funkcije rukovaoca događaja i “ovo”;
 • Događaji;
 • Drag & Drop – teorija;
 • Konfigurisanje elemenata za povlačenje;
 • Označavanje “područja pada”;
 • Ispuštanje i premiještanje podataka + elementi;
 • Firefox Adjustments;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Čiste funkcije i neželjeni efekti;
 • Nečiste protiv čiste funkcije;
 • Fabričke funkcije;
 • Zatvaranja;
 • Zatvaranja u praksi;
 • Zatvaranja i upravljanje memorijom;
 • Opciono: IIFE;
 • Predstavljamo “Rekurziju”;
 • Advanced Recursion;
 • Napredne funkcije;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Kako brojevi funkcionišu i ponašaju se u JavaScript-u;
 • Floating Point (Im) Precision;
 • Tip BigInt;
 • Globalni objekti „Broj“ i „Matematika“.;
 • Primjer: Generisanje slučajnog broja između min/maks;
 • Istraživanje String metoda;
 • Tagged Templates;
 • Uvođenje regularnih izraza („RegEk“);
 • Više o regularnim izrazima;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Razumijevanje sinhronog izvršavanja koda („Sinhroni kod“);
 • Razumijevanje asinhronog izvršavanja koda („Asinhroni kod“);
 • Blokirajući kod i “petlja događaja”;
 • Sinc + Asinc Code – nalog za izvršenje;
 • Višestruki povratni pozivi i setTimeout(0);
 • Asinhroni kod;
 • Početak rada sa obećanjima;
 • Povezivanje višestrukih obećanja;
 • Obećaj rukovanje greškama;
 • Države obećanja i “konačno”;
 • Asinc/avait;
 • Asinc/avait & Error Handling;
 • Asinc/avait vs “Sirova obećanja”;
 • Promise.all(), Promise.race() itd.;
 • Promises & asinc/avait;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta zašto;
 • Kako web funkcioniše;
 • Više informacija o HTTP-u;
 • Početak rada sa HTTP-om;
 • Slanje GET zahtjeva;
 • JSON podaci i raščlanjivanje podataka;
 • Duboko zaron podataka JSON;
 • Obećavajući Http zahtjevi (sa KSMLHttpRekuest);
 • Slanje podataka sa POST zahtjevom;
 • Pokretanje zahtjeva preko korisničkog interfejsa;
 • Dugme „Dohvati“ se uvek dodaje;
 • Slanje zahtjeva za DELETE;
 • Rukovanje greškama;
 • Korišćenje API-ja fetch().;
 • Objavljivanje podataka pomoću API-ja fetch().;
 • Dodavanje zaglavlja zahtjeva;
 • fetch() i rukovanje greškama;
 • KSMLHttpRekuest vs fetch();
 • Rad sa FormData;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta zašto;
 • Dodavanje biblioteka (primer: lodash);
 • Primer: jQuery;
 • Otkrivanje biblioteka;
 • Akios biblioteka i Http zahtjevi;
 • Razmatranja biblioteke treće strane;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Podjela koda na suboptimalan način;
 • Prvi korak ka JavaScript modulima;
 • Potreban nam je razvojni server!;
 • Prvi uvoz/izvoz Rad;
 • Prebacivanje svih datoteka za korišćenje modula;
 • Više imenovanih varijacija sintakse izvoza;
 • Rad sa podrazumijevanim izvozima;
 • Dinamički uvoz i dijeljenje koda;
 • Kada se kod modula izvršava?;
 • Obim modula & globalThis;
 • Moduli;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Ograničenja projekta i zašto su nam potrebni alati;
 • Pregled toka posla;
 • Napomena o verziji NodeJS;
 • Postavljanje npm projekta;
 • Rad sa npm paketima;
 • Postavljanje sa ESLint-om;
 • Konfigurisanje ESLint-a;
 • Važno: Verzija web paketa;
 • U paketu sa Webpack-om;
 • Bonus: Više ulaznih tačaka;
 • Režim razvoja i popravljanje „lenjeg učitavanja“;
 • Korišćenje webpack-dev-servera;
 • Generisanje izvornih mapa;
 • Zgrada za proizvodnju;
 • Konačne optimizacije;
 • Korišćenje paketa treće strane sa npm i Webpack-om;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Opcije skladištenja pretraživača;
 • localStorage & sessionStorage;
 • Početak rada sa kolačićima;
 • Rad sa kolačićima;
 • Početak rada sa IndekedDB;
 • Rad sa IndekedDB;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • O čemu se radi “Podrška pretraživača”?;
 • Određivanje podrške pretraživača za JavaScript funkciju;
 • Određivanje potrebne podrške;
 • Rješenje: Detekcija funkcija + rezervni kod;
 • Rješenje: Korišćenje polifila;
 • Rešenje: Transpiling Code;
 • Poboljšanje: Automatsko otkrivanje + dodavanje polifila;
 • Šta je sa podrškom izvan pretraživača?;
 • Podrška pretraživača izvan JavaScript datoteka;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Postavljanje projekta;
 • Dobijanje DOM pristupa;
 • Dobijanje lokacije korisnika;
 • Dodavanje povratnih informacija (prikazivanje modalnog);
 • Sakrivanje Modala;
 • Renderovanje mape pomoću Google mapa;
 • Nastavljamo bez kreditne kartice;
 • Pronalaženje adrese i dobijanje koordinata;
 • Pretvaranje korisničkog unosa u koordinate;
 • Kreiranje veze „Dijeli mesto“.;
 • Kopiranje veze u međuspremnik;
 • Renderovanje ekrana „Dijeljeno mesto“.;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta i zašto?;
 • Ideja iza React.js;
 • Analiziranje React projekta;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • RazumIJevanje simbola;
 • Dobro poznati simboli;
 • Razumijevanje iteratora;
 • Generatori i iterativni objekti;
 • Rezime generatora i primjeri ugrađenih iterable;
 • Reflect API;
 • Proksi API i prva „zamka“;
 • Rad sa proksi zamkama;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • JavaScript je hostovani jezik;
 • Instalacija i osnove;
 • Razumijevanje modula i pristupa datotekama;
 • Rad sa dolaznim Http zahtjevima;
 • Slanje odgovora (HTML podaci);
 • Parsiranje dolaznih podataka;
 • Predstavljamo i instaliramo Ekpress.js;
 • Ekpress.js: Osnove;
 • Ekstrakcija podataka;
 • Renderovanje HTML-a na strani servera sa šablonima i EJS-om;
 • Unapređenje našeg projekta;
 • Dodavanje osnovnih REST ruta;
 • Razumijevanje CORS (unakrsno deljenje resursa);
 • Slanje ID-a lokacije na Frontend;
 • Dodavanje rute GET lokacije;
 • Predstavljamo MongoDB (baza podataka);
 • NodeJS rukovanje greškama;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Pregled bezbjednosnih rupa i otkrivanje podataka u vašem kodu;
 • Napadi skriptovanja na više lokacija (KSSS);
 • Biblioteke trećih strana i KSSS;
 • KSSS i otkrivanje povjerljivih detalja;
 • CSRF napadi (falsifikovanje zahteva za više sajtova);
 • CORS (Unakrsno dijeljenje resursa);
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Koraci implementacije;
 • Različiti tipovi websajtova;
 • Primjer: statička implementacija hosta (bez koda na strani servera);
 • Automatsko ubacivanje uvoza skripte u HTML;
 • Primjer: dinamičko postavljanje stranice (sa kodom na strani servera);
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • O čemu je „Optimizacija performansi“?;
 • Potencijali optimizacije;
 • Merenje učinka;
 • Zaroniti u alate za razvoj pretraživača (za merenje performansi);
 • Daljnji resursi;
 • Priprema podešavanja za testiranje;
 • Optimizacija vremena pokretanja i upotrebe/pokrića koda;
 • Ažuriranje DOM-a ispravno;
 • Ažuriranje lista ispravno;
 • Optimizacija malih stvari;
 • Mikro-optimizacije (razmislite dvaput!);
 • Pronalaženje i popravljanje curenja memorije;
 • Optimizacije performansi na strani servera;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta je testiranje? Zašto je to važno?;
 • Testiranje podešavanja;
 • Pisanje i izvođenje jediničnih testova;
 • Pisanje i izvođenje integracijskih testova;
 • Pisanje i pokretanje e2e testova;
 • Rad sa asinhronskim kodom;
 • Rad sa Mocksom;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta su paradigme programiranja?;
 • Proceduralno programiranje u praksi;
 • Objektno orijentisano programiranje u praksi;
 • Funkcionalno programiranje u praksi;
 • Upakovati;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta su „strukture podataka“ i „algoritmi“?;
 • Prvi primjer;
 • Rješavanje istog problema drugačije;
 • Performans & The “Big O” notation;
 • Više vremenskih složenosti i algoritama za poređenje;
 • Više o Big O;
 • Više primjera;
 • Zaroniti u strukture podataka i vremensku složenost;
 • Gdje da saznate više i završite;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Šta je TypeScript i zašto biste ga koristili?;
 • Rad sa tipovima;
 • Osnovni tipovi i dublje ronjenje;
 • Tipovi objekata, tipovi niza i tipovi funkcija;
 • Napredni tipovi (tipovi literala, tipovi unije, enumovi);
 • Klase i interfejsi;
 • Generički tipovi;
 • Konfigurisanje kompajlera TypeScript;
 • Korisni resursi i veze;
 • Uvod u modul;
 • Web komponente u akciji;
 • Šta su web komponente?;
 • Zašto web komponente?;
 • Početak!;
 • Podrška za pregledač web komponenti;
 • Naša razvojna postavka;
 • Prvi prilagođeni element;
 • Interakcija sa okolnim DOM-om;
 • Razumijevanje životnog ciklusa prilagođenog elementa;
 • Korišćenje „connectedCallback“ za DOM pristup;
 • Slušanje događaja unutar komponente;
 • Korišćenje atributa na prilagođenim elementima;
 • Stiliziranje naših elemenata;
 • Rad sa “Shadov DOM”;
 • Dodavanje HTML šablona;
 • Korišćenje slotova;
 • Definisanje šablona u JavaScript-u;
 • Korišćenje oznaka stila u DOM-u u senci;
 • Proširivanje ugrađenih elemenata;
 • Vrijeme za vežbanje – osnove;
 • Sledeći koraci;
 • Razumijevanje Shadov DOM projekcije;
 • Stilizovanje sadržaja “slota” izvan DOM-a senke;
 • Stilizovanje sadržaja “slota” unutar DOM-a senke;
 • Stilizovanje komponente hosta;
 • Uslovni stil domaćina;
 • Stilizacija imajući na umu sadržaj domaćina;
 • Pametan dinamički stil sa CSS varijablama;
 • Čišćenje celokupnog stila;
 • Posmatranje promena atributa;
 • Prilagođavanje ponašanja komponente nakon promene atributa;
 • Korišćenje „disconnectedCallback“;
 • Dodavanje metode render().;
 • Final Adjustment;
 • Sljedeći koraci;
 • Kreiranje osnovne modalne komponente;
 • Dodavanje modalnog kontejnera;
 • Stiliziranje modalnih elemenata;
 • Dodavanje neke opšte logike aplikacije;
 • Otvaranje Modala preko CSS-a;
 • Javne metode i svojstva;
 • Razumijevanje imenovanih slotova;
 • Slušanje promjena sadržaja slota;
 • Zatvaranje Modala;
 • Slanje prilagođenih događaja;
 • Konfigurisanje prilagođenih događaja;
 • Završavam ga!;
 • Korisni resursi i veze;
PREDAVAČ
Edukativna online platforma
Edukativna online platforma

Iskustva polaznika

Kurs info

Datum početka: 01.02.2022.
Datum završetka: 01.05.2022.
Broj učesnika: 20
Trajanje kursa: 52 sata video materijala
Nivo: Osnovni, Srednji
Cijena kursa: Besplatno
Sertifikovan: Ne
Programiranje
JavaScript - Kompletni kurs za početnike i napredne
ICT Cortex

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Prijavna forma - Korteks akademija 2021/2022